Xanh hóa sản xuất để thực hiện tăng trưởng xanh - Nông Thôn Việt

Xanh hóa sản xuất để thực hiện tăng trưởng xanh

Thứ Tư, 01/11/2017, 11:16 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, giảm cường độ phát thải khí nhà kính so với mức phát triển bình thường là 13,2%. Phấn đấu 90% cộng đồng dân cư và 100% công chức, viên chức nhà nước hiểu biết cơ bản về tăng trưởng xanh và tác động của tăng trưởng xanh; 90% cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm; 50% doanh nghiệp đạt chứng chỉ quản lý môi trường; 100% đô thị có hệ thống gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn; 100% đô thị có diện tích cây xanh đạt tiêu chuẩn; hơn 95% dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh; 95% chất thải rắn trên địa bàn tỉnh được thu gom…

Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, với trọng tâm là phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, quan tâm đến các vấn đề văn hóa - xã hội.

Tăng trưởng xanh phải được coi là nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Tăng trưởng xanh gắn liền với tái cấu trúc kinh tế, đưa kinh tế từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, dựa trên việc khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế.

Tăng trưởng xanh được thực hiện dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn tự nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường.

Tại buổi tập huấn về tăng trưởng xanh mới đây ở TP. Nha Trang, giảng viên Lê Đức Chung (chuyên gia dự án quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh ở Việt Nam) cho rằng, ở Việt Nam đang quá chú trọng vào tăng trưởng GDP, mà bỏ qua các yếu tố môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên. Ở Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung cần rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế, nếu thấy mâu thuẫn với tăng trưởng xanh thì nên hạn chế, loại bỏ khỏi quy hoạch.

Ngư dân đánh bắt hải sản ở Khánh Hòa (Nguồn: Internet)
Ngư dân đánh bắt hải sản ở Khánh Hòa (Nguồn: Internet)

Ông Chung cho rằng, phát triển bền vững phải là phát triển tối ưu, chứ không phải phát triển tối đa. Có nghĩa là không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà phải quan tâm đến tính bền vững của phát triển, các yếu tố môi trường sinh thái và hạn chế khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Ví dụ, có thể xây dựng trung tâm đô thị xanh với cơ sở hạ tầng sạch, sử dụng năng lượng mặt trời, phát triển các dịch vụ môi trường; xây dựng các trung tâm giáo dục và nghiên cứu công nghệ cao; tập trung vào việc phát triển công nghiệp xanh với những mô hình thí điểm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực và sản xuất sạch hơn.

Xanh hóa sản xuất

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, cần đặc biệt chú trọng đến xanh hóa sản xuất để thực hiện tăng trưởng xanh.

Về nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, xây dựng thương hiệu sản phẩm xanh. Đặc biệt là chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với hình thành các vùng sản xuất, trung tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)
Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Trong công nghiệp, phải đổi mới công nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất sạch, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp địa phương với trọng tâm là công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến sâu.

UBND tỉnh đặc biệt chú trọng đến tiến độ khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản và phát triển đô thị nóng để lại, xử lý triệt để nước thải và chất thải rắn, đặc biệt là tại các khu vực thành thị. Ngoài ra, còn phải thực hiện các kỹ thuật đánh bắt thủy sản an toàn để đảm bảo toàn bộ sản lượng đánh bắt đạt dưới mức năng suất bền vững tối đa của hệ sinh thái.

Mục tiêu tăng trưởng xanh là đến năm 2020 phải hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các khu dân cư trong khu đô thị để đưa vào khu sản xuất tập trung. Hiện nay, tỉnh đang quy hoạch và triển khai đồng loạt nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp để di dời các nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Để thực hiện kế hoạch hành động tăng tưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đưa những nội dung biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh quản lý tài nguyên, môi trường vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Thùy Dung tổng hợp

;
.
.
.
.