Bộ Nông nghiệp và Hội phụ nữ phối hợp xây dựng nông thôn mới - Nông Thôn Việt

Bộ Nông nghiệp và Hội phụ nữ phối hợp xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 12/01/2018, 14:26 [GMT+7]

Tại Hà Nội,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (Hội LHPNVN) đã ký kết chương trình phối hợp  với mục đích đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020.

Tham gia lễ ký kết có ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng NN&PTNT, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cùng đại diện các ban thuộc TW Hội và đại diện các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN ký văn bản phối hợp
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN ký văn bản phối hợp

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà ở vùng nông thôn, chị em mong muốn nhất là làm sao để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế bởi đây là hoạt động nông nghiệp gắn bó nhất với đời sống của họ. Thông qua việc hỗ trợ chị em gắn bó với làng quê, gắn bó với sản xuất nông nghiệp và làm thế nào để mỗi vùng có một sản phẩm ổn định để phát triển kinh tế, có một vấn đề rất lớn nữa là người phụ nữ sẽ có điều kiện tốt hơn để gắn bó với gia đình, gắn với việc nuôi dạy con cái khi không phải đi làm xa nhà. Hội phụ nữ xác định một phần trách nhiệm và cam kết sẽ vận động phụ nữ để tích cực lao động sản xuất, tham gia vào việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng trải qua 20 năm từ đất nước thiếu ăn đến nay sau cung cấp đổi mới, sức sản xuất nông sản Việt Nam không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước  ngoài nhiều loại nông sản chủ lực. Nền kinh tế Việt Nam đã mở vào toàn cầu, nông sản Việt Nam đã đi vào 130 nước, trước những cạnh tranh lớn, Việt Nam buộc phải tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, chuỗi giá trị bền vững, sau 4 năm thực hiện đạt được kết quả khả quan. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng và thành công, với sự đóng góp không nhỏ của người phụ nữ. Chính điều đó làm nên sự chuyển động chung của cả hệ thống chính trị. Việc ký kết chương trình phối hợp hai chương trình này là rất đúng đắn, với vai trò người phụ nữ vừa là chủ nhân, vừa là người tạo động lực thúc đẩy. Việc ký kết nhằm cụ thể hóa việc thực hiện hai chương trình này, làm rõ nét hơn, sâu sắc hơn các chương trình hành động, phương thức tuyên truyền, hình thức động viên từ cấp TW đến địa phương để phát huy nội lực của cả hai bên, tạo tiền đề tiếp tục thúc đẩy thực hiện thành công hai cht mục tiêu quốc gia lớn.

Chương trình phối hợp được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở lồng ghép các hoạt động, nguồn lực, có sự theo dõi, kiểm tra giám sát, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT và Hội LHPNVN.

Chương trình sẽ tập trung vào 4 nội dung cụ thể. Thứ nhất là, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Thứ hai là, tổ chức hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Thứ ba là, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, phản  biện xã hội của cán bộ Hội các cấp về Chương trình nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và các hoạt động phòng chống thiên tai có lồng ghép nội dung về giới, bình đẳng giới. Thứ tư là, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và cán bộ ngành nông nghiệp.

Bộ NN&PTNT sẽ giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW, Hội LHPNVN sẽ giao Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế làm đơn vị thường trực, có trách nhiệm tham mưu xây dựng hoạt động cụ thể hàng năm, triển khai thực hiện và theo dõi việc thực hiện Chương trình phối hợp này. Hai cơ quan sẽ chỉ đạo các Sở NN&PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, cơ quan phòng, chống thiên tai và Hội LHPN các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai chương trình phối hợp, báo cáo kết quả thực hiện về hai cơ quan thường trực trước ngày 15.11 hàng năm.  

Theo mard.gov.vn

;
.
.
.
.