Bình Phước hỗ trợ tái canh gần 2.500ha điều già cỗi, năng suất thấp - Nông Thôn Việt

Bình Phước hỗ trợ tái canh gần 2.500ha điều già cỗi, năng suất thấp

Thứ Tư, 23/05/2018, 10:23 [GMT+7]

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước, hiện nay toàn tỉnh có 2.486,95 ha điều già cỗi cho năng suất thấp cần được tái canh và sẽ được hỗ tương đương với 522.260 cây giống.

Trong đó có 2 huyện có nhu cầu hỗ trợ cao nhất là Bù Đăng (1.151 ha với 241.710 cây giống) và Bù Gia Mập (939 ha với 197.190 cây giống).

Vì vậy, tỉnh sẽ hỗ trợ cây giống để tái canh gần 2.500 ha điều cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

 tỉnh sẽ hỗ trợ cây giống để tái canh gần 2.500 ha điều cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Tỉnh Bình Phước sẽ hỗ trợ cây giống để tái canh gần 2.500ha điều cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước đã đề nghị các huyện, thị và các xã thành lập ban và tổ chỉ đạo hỗ trợ giống cây điều để tổng hợp, kiểm tra danh sách, đối tượng, diện tích có nhu cầu hỗ trợ cây trồng trên địa bàn theo đúng đối tượng để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ pháp lý hỗ trợ.

Cũng theo Sở NN&PTNT, hiện còn những vườn điều thu đợt cuối cùng, do vậy UBND các huyện, thị chỉ đạo các hộ đăng ký tái canh tạm thời không cần chăm sóc sau thu hoạch và chưa chặt cây lúc này.

Thùy Dung

;
.
.
.
.