5 năm tái cơ cấu nông nghiệp, được gì? - Nông Thôn Việt

5 năm tái cơ cấu nông nghiệp, được gì?

Thứ Năm, 10/01/2019, 15:16 [GMT+7]

Dự kiến năm 2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 40 tỷ USD; đặc biệt, có 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu  đạt 1 tỷ USD trở lên; xuất khẩu nông sản của Việt Nam đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 15 thế giới.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10.06.2013; Bộ NN&PTNT đã tiên phong thực hiện tái cơ cấu ngành trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức...
Nông
Sau 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng nâng cao cả về chất lượng và giá trị.

Tuy vậy, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn ngành, tinh thần cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân nên nhiều chỉ tiêu phát triển của Đề án đã đạt hoặc gần tiệm cận được đến mục tiêu của năm 2020 về cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong đó, về mục tiêu kinh tế, tổng quan chung cả giai đoạn 5 năm, nông nghiệp đạt được tăng trưởng 2,55%/năm; kim ngạch xuất khẩu trên 157 tỷ USD, bình quân đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2 % so bình quân của 5 năm trước; năng suất lao động đạt 35,5 triệu đồng/lao động, tăng gần 10 triệu đồng/lao động so năm 2012, tăng trung bình 6,67%/năm, gấp đôi so mục tiêu đề ra trong Đề án.

Giá trị gia tăng các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trong 5 năm đạt mức cao, lần lượt là 7,8%, 4% và 4,3%. Tựu trung trong 5 năm, ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân 2,55%/năm; nông sản Việt Nam đã có mặt ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu 5 năm (2013 - 2017) đạt 157,5 tỷ USD, tăng 51,2% so 5 năm trước.

Về mục tiêu xã hội, cùng với đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, an ninh dinh dưỡng, cơ cấu lại nông nghiệp đã giúp tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn từ 75,8 triệu đồng năm 2012 lên khoảng 130 triệu đồng năm 2017 (gấp 1,71 lần so với năm 2012 và 3,5 lần so với năm 2008), qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nông thôn bình quân 1,5%/năm.

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến hết năm 2017 đạt 34,4%, dự kiến cuối năm 2018 sẽ đạt 40% và năm 2020 sẽ đạt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn.

Có thể thấy, kết quả 5 năm thực hiện tái cơ cấu không chỉ đem lại tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng của ngành nông nghiệp mà còn tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất về quan điểm, hành động quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự nỗ lực vào cuộc của các nhà khoa học, của bà con nông dân, cộng đồng các doanh nghiệp nông nghiệp…

Sản xuất chuyển mạnh theo hướng nâng chất lượng và giá trị gia tăng; sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ được các cấp, ngành, doanh nghiệp và nông dân quan tâm phát triển.

Thời gian qua, Chính phủ đã hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; với hàng loạt các chính sách khuyến khích, ưu đãi được kỳ vọng trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ có thêm động lực, “cú hích” để tăng trưởng, phát triển tốt hơn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần phải tháo gỡ, như: Thị trường tiêu thụ diễn biến khó lường; công tác dự báo cung, cầu yếu nên chưa tránh được tình trạng nông sản “được mùa, mất giá”, ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân; năng suất lao động nông nghiệp, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản mặc dù đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn thấp.

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị chưa trở thành chủ đạo…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể của ngành nông nghiệp trong thời gian tới, trong đó tập trung vào xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, nâng cao cạnh tranh quốc tế; tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua quá trình hành động cụ thể như lập quy hoạch phát triển hạ tầng nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý sản phẩm vật tư đầu vào, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Chính phủ, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và người nông dân cùng vào cuộc quyết liệt và tâm huyết thực hiện tái cơ cấu. Bởi đây là nhiệm vụ lâu dài, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu; ngành nông nghiệp phải thực sự phát triển, tạo giá trị, chất lượng cao hơn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: COI TRỌNG THỊ TRƯỜNG CỦA NÔNG SẢN VIỆT

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những chủ trương trọng tâm thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa 10, tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức và thống nhất trong sự phát triển; ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như tổ chức lại sản xuất, các chính sách dành cho sự phát triển của ngành, ứng dụng khoa học công nghệ ngày một sâu rộng. 

Nhưng, bên cạnh những thành tựu đó, cũng còn bộc lộ không ít thách thức cần vượt qua; trong đó có nhân tố thị trường khu vực và quốc tế là nhân tố quyết định cạnh tranh thành công của nông sản Việt Nam, nhưng cũng phải coi trọng thị trường trong nước với hơn 90 triệu dân. Người dân trong nước phải được sử dụng các sản phẩm ngon nhất, chất lượng nhất, phải tổ chức lại thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường bán lẻ. Đối với thế giới, phải giữ vững các thị trường truyền thống, đồng thời đàm phán để đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đến các thị trường mới, tích cực quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường: NHẬN THỨC RÕ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Bài học lớn rút ra trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các thành tố trong xã hội, từ Trung ương đến địa phương; từ người dân đến doanh nghiệp, tổ hợp tác và từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo… Chỉ khi cả xã hội chủ động, tích cực tham gia thì những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra mới trở thành hiện thực một cách có hiệu quả. 

Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đến các cấp, các ngành, địa phương và người dân. Ngành nông nghiệp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là nông dân, doanh nghiệp về đất đai, nguồn vốn và thị trường...

 

Thiên Bình

 

;
.
.
.