Vai trò của nông dân trong Hệ thống PGS - Nông Thôn Việt

Vai trò của nông dân trong Hệ thống PGS

Thứ Năm, 26/12/2019, 10:06 [GMT+7]

PGS (Participatory Guarantee System - Hệ thống Đảm bảo có sự tham gia) là một trong những hệ thống chứng nhận nhằm đảm bảo chất lượng và đặc biệt có sự tham gia tích cực của người sản xuất cũng như các bên liên quan khác vào tiến trình đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm hữu cơ làm ra. Tính đến nay, PGS đã được nhiều nước trên thế giới vận dụng để liên kết những nông dân sản xuất nhỏ thành mạng lưới có tổ chức và kỷ luật.

 

Sự cần thiết của PGS với nông hộ sản xuất nhỏ

PGS tạo nền tảng thuận lợi cho các hoạt động nâng cao năng lực cộng đồng và tiếp thị sản phẩm theo nhóm. Trong hệ thống PGS, vai trò của nông dân là yếu tố then chốt bởi PGS được xây dựng dựa trên sáng kiến dành cho những nông dân sản xuất nhỏ địa phương mà PGS hướng tới. Điều này không có nghĩa là cơ quan liên quan hoặc cơ quan nhà nước không được tham gia hoặc đóng vai trò dẫn đầu, nhưng phải khẳng định rằng người nông dân trong cộng đồng cơ sở là phần không thể thiếu trong việc xây dựng và vận hành hệ thống PGS. Bởi sự chuyển đổi nhận thức của người nông dân tích cực và được liên kết lại một cách có tổ chức sẽ là tiền đề cho sản xuất thành công bền vững sau này.

Trong PGS, chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa các thành viên nông dân dần được xác định rõ trong quá trình vận hành. Khi bán sản phẩm, người nông dân sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Một hộ nông dân vi phạm tiêu chuẩn, đồng nghĩa với việc cả nhóm cùng chịu kỷ luật theo quy định. Việc nông dân chịu trách nhiệm về những hành vi sản xuất và sản phẩm của mình, không chỉ góp phần làm tăng thu nhập cho người nông dân do giảm thiểu được các khâu trung gian, mà còn củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng.

PGS và nông dân Việt Nam

Trong bối cảnh người tiêu dùng đang có nhu cầu cấp thiết đối với thực phẩm đảm bảo sức khỏe cùng với điều kiện sản xuất của các nông hộ tại Việt Nam hiện nay, hệ thống PGS được đánh giá là một phương pháp tiếp cận mới đang được nhiều nơi trong nước áp dụng và đã mang lại những kết quả được xem là thành công bước đầu.

Trước tiên, PGS cung cấp giải pháp về chứng nhận bảo đảm chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp của những nông dân sản xuất nhỏ - những người không có điều kiện về đất đai rộng lớn cũng như điều kiện kinh tế để chi trả cho chi phí chứng nhận đắt đỏ của bên thứ ba. PGS kết nối được các tác nhân trong chuỗi gồm người sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Quan trọng nhất, với vai trò nổi bật của người nông dân, PGS đã tạo ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu cấp bách về sản phẩm hữu cơ của thị trường, lấy lại được lòng tin nơi người tiêu dùng.

Tính đến nay, tại Việt Nam đã có 7 tỉnh thành với 6 hệ thống PGS (PGS Bến Tre, PGS Hội An, PGS Tuyên Quang, PGS Tân Lạc, PGS Cao Bằng và PGS Việt Nam - Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam) vận dụng thành công mô hình PGS giám sát quy trình sản xuất hữu cơ của nông dân, kết nối nông dân với nhà phân phối, tiêu thụ và người tiêu dùng. Ngoài ra, các tỉnh thành như TP.Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng… cũng đang tích cực xây dựng hệ thống PGS dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của Hiệp hội NNHC Việt Nam.

Hiện nay, ngoài mối quan tâm về sức khỏe, thu nhập từ sản phẩm hữu cơ PGS do các hộ nông dân sản xuất khá cao và ổn định. Điều này giúp người nông dân có niềm tin vào hệ thống PGS và thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của chính quyền địa phương và của các hộ nông dân khác trong cộng đồng, góp phần nhân rộng khả năng vận dụng PGS tại Việt Nam.

Theo Báo cáo của IFOAM (2016), đã có 241 PGS có mặt ở 66 quốc gia, và PGS Việt Nam được IFOAM đánh giá là một trong số ít PGS hoạt động hiệu quả.

AN THÁI

(Theo Hiệp hội NNHC Việt Nam)

;
.
.
.
.