Cả nước có 15.096 người làm công tác thú y - Nông Thôn Việt

Cả nước có 15.096 người làm công tác thú y

Thứ Hai, 06/07/2020, 17:02 [GMT+7]

Ngày 6/7, Bộ NN&PTNT đã có công văn báo cáo Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về đề xuất kiện toàn hệ thống thú y các cấp.

 

Theo Bộ NN&PTNT, đến hết tháng 3/2020, cả nước có 3/63 tỉnh, thành phố đã sáp nhập Chi cục Thú y cấp tỉnh với các ngành nông nghiệp khác; có 36/63 tỉnh, thành phố đã sáp nhập Trạm Thú y cấp huyện (trực thuộc Chi cục Thú y cấp tỉnh) với các ngành nông nghiệp khác và chuyển thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện; 7/63 tỉnh, thành phố không có nhân viên thú y xã.

Hiện nay, cả nước có 15.096 người làm công tác thú y tại các địa phương, bao gồm: 2.669 người làm tại các cơ quan thú y cấp tỉnh; 3.524 người làm tại các cơ quan thú y cấp huyện và 8.903 nhân viên thú y xã (trong khi đó năm 2018, tổng cộng có 28.363 người làm công tác thú y tại cấp tỉnh, huyện và xã). 

Thời gian qua, hệ thống thú y ở tuyến huyện có nhiều xáo trộn, một số nơi sáp nhập trạm thú y huyện với các lĩnh vực khác như: Trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông… thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã gây khó khăn cho cơ quan thú y địa phương.

Bộ NN&PTNT đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện “kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác thú y, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh động vật”.

Dự kiến tới đây, Bộ NN&PTNT xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030”.

Theo NGỌC QUỲNH (Hà Nội mới)

;
.
.
.
.