Ông Nguyễn Văn Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, cho biết vải thiều hữu cơ "tuyển" có số lượng hạn chế nên chỉ bán cho một số khách hàng cao cấp, chủ yếu để thăm dò thị trường, lấy ý kiến khách hàng nhằm chuẩn bị cho mùa thu hoạch sau. "Người tiêu dùng các địa phương khác muốn thưởng thức vải thiều hữu cơ Lục Ngạn có thể liên lạc trực tiếp với UBND huyện Lục Ngạn. Tuy nhiên, bây giờ đã cuối mùa vải nên khả năng là không còn hàng để cung cấp" - ông Phương nói. 

Thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, vải thiều hữu cơ do Delco Farm (vốn nổi tiếng bởi quy trình công nghệ cao ở trang trại tại tỉnh Bắc Ninh) hỗ trợ nông dân 2 xã Giáp Sơn, Quý Sơn canh tác. Delco Farm phụ trách luôn khâu thiết kế bao bì, phân phối thử nghiệm cho một số đối tượng khách hàng cao cấp. Có khoảng vài trăm hộp vải thiều organic cao cấp đã được bán đến người tiêu dùng. Sản lượng còn lại bán ra thị trường với giá cao hơn vải bình thường 5% - 10%. 

Mỗi hộp vải thiều hữu cơ
Mỗi hộp vải thiều hữu cơ "tuyển" thế này có giá đến 200.000 đồng (Ành trên website tỉnh Bắc Giang)