Chuyển giao công nghệ sản xuất giống khoai tây sạch bệnh - Nông Thôn Việt

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống khoai tây sạch bệnh

Thứ Tư, 31/01/2018, 11:40 [GMT+7]

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa vừa hoàn thành Dự án “Xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh” năm thứ 2 trên địa bàn Đà Lạt và các vùng phụ cận.

Hình minh họa (Nguồn: Internet)
Hình minh họa (Nguồn: Internet)

Kết quả mô hình 3 giống khoai tây nguyên chủng (Atlantic, PO3, O7) đều phủ luống đạt 100%, không xuất hiện triệu chứng bệnh héo xanh, chỉ nhiễm khoảng 1% bệnh mốc sương…, đạt năng suất mỗi giống từ hơn 20 tấn đến gần 23 tấn/ha.

Qua kiểm định, chất lượng củ giống nguyên chủng và giống xác nhận đều đạt theo tiêu chuẩn TCVN 8549: 2011. 

Mô hình 2 giống khoai tây xác nhận (P03 và O7), mỗi giống đạt năng suất trung bình từ gần 22 tấn/ha. 

Trung tâm đã triển khai mô hình tại 2 xã Lạc Xuân (Đơn Dương), Xuân Thọ (Đà Lạt) với 160 hộ sản xuất 34 ha giống khoai tây nguyên chủng và giống khoai tây xác nhận.

Đồng thời, dự án đã mở các lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật sản xuất khoai tây giống nguyên chủng và giống xác nhận nói trên cho gần 100 học viên cán bộ khuyến nông và nông dân tại địa phương…

Thùy Dung

;
.
.
.
.