Bộ VHTTDL tổ chức Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới - Nông Thôn Việt

Bộ VHTTDL tổ chức Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 08/11/2017, 16:05 [GMT+7]

Ngày 07.11, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới.

Triển lãm lần này giới thiệu 61 tác phẩm của các tác giả trong toàn quốc đáp ứng kịp thời công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Một tranh cổ động tấm lớn tại Triển lãm. Ảnh: Vov.vn
Một tranh cổ động tấm lớn tại Triển lãm. Ảnh: Vov.vn

Những tác phẩm tranh cổ động đã thể hiện được những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng nông thôn mới như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng phát triển bền vững. Thực hiện và phát huy hiệu quả khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới;

Tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm; Chú trọng công nghiệp chế biến nông sản, đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển giáo dục ở nông thôn, giảm nghèo và an sinh xã hội; Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, xử lý ô nhiễm cải thiện môi trường nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân.

Đây cũng là dịp tôn vinh các hoạ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước đóng góp sức lực, trí tuệ, tài năng vào công tác tuyên truyền cổ động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới” vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Triển lãm kết thúc ngày 10.11.

Thùy Dung

;
.
.
.
.