TPHCM khuyến khích đào tạo nghề cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp - Nông Thôn Việt

TPHCM khuyến khích đào tạo nghề cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Ba, 03/04/2018, 14:18 [GMT+7]

Theo Trung tâm khuyến nông TPHCM, với chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thành phố đã chi 31,5 tỷ đồng cho việc hỗ trợ, đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn (2011-2015) và dự kiến giai đoạn 2016-2020 là 117 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn : internet)
Ảnh minh họa (Nguồn : internet)

Theo đó, thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 53.360 lượt lao động nông thôn (trong đó, số lao động có việc làm mới và tiếp tục làm nghề cũ đạt trên 80%). Ngoài ra, với các ngành nghề phụ (làm bánh tráng, may mặc, làm nhang...) đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nghiệp nhàn rỗi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn thành phố. 

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã hoàn thiện cơ chế chính sách, giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và bước đầu đạt được một số kết quả thiết thực. Minh chứng là đã thực hiện thành công các mô hình dạy nghề nông nghiệp về: trồng hoa lan, nuôi bò sữa, cá cảnh… và các ngành nghề nông thôn, làm cơ sở để triển khai nhân rộng. Vì thế, số lao động nông thôn được học nghề ngày càng tăng, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 85% trên tổng số lao động đang làm việc.

Ngoài ra, Thành phố còn ban hành các kế hoạch, đề án triển khai hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề theo các chính sách của Chính phủ như: Ðề án “Ðào tạo nghề cho lao động nông thôn lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP đến năm 2015, định hướng 2020”, Đề án “Ðào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn”... Song song đó, thành phố cũng chú trọng đến việc tập huấn phương pháp cải thiện điều kiện sống, quản lý kinh tế hộ; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị,… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ngày càng phát triển hơn.

M.Quang

;
.
.
.
.