Người dân đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới - Nông Thôn Việt
Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Người dân đóng góp gần 20 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Thứ Hai, 09/09/2019, 15:21 [GMT+7]

Sáng 07/09, tại TP Tam Kỳ, Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM) vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) và Tây Nguyên (TN) giai đoạn 2010 - 2020.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình MTQG chủ trì Hội nghị.

Vùng DHNTB và TN bao gồm 13 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông), với tổng diện tích là 98.895km2 (chiếm khoảng 29,6% của cả nước), dân số khoảng trên 15 triệu người (chiếm 16% dân số cả nước), có hơn 40 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện có 1.424 xã thực hiện xây dựng NTM.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, đến nay, vùng DHNTB và TN có 604/1.424 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 42,41%); trong đó, vùng DHNTB, có 378 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; vùng TN, có 226 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Nhiều tỉnh, thành phố trong vùng đã ban hành tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay đã có 61 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn. Trong đó, Quảng Nam có 58 khu và Quảng Ngãi ba khu.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được các địa phương chú trọng đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Trong đó, khoảng 11.000km đường giao thông nông thôn được xây dựng mới bằng bê tông hoặc nhựa hóa, 100% số xã có điện lưới quốc gia và trên 99% số thôn, bản có điện. Chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của của người dân vùng DHNTB và TN ngày càng được nâng cao.

Trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình của vùng DHNTB và TN 364.585 tỷ đồng; trong đó, ngân sách đối ứng của địa phương 20.049 tỷ đồng; vốn huy động từ người dân và cộng đồng 19.545 tỷ đồng.

Nhiều đại biểu cho rằng, kết quả xây dựng NTM mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng còn khoảng cách chênh lệch khá lớn so với các vùng, miền và thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Vùng DHNTB và TN vẫn còn 27 huyện trên địa bàn 9 tỉnh chưa có xã đạt chuẩn NTM; chất lượng công nhận xã đạt chuẩn NTM ở một số nơi còn chưa bảo đảm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, vùng DHNTB và TN là một trong những vùng đặc trưng nhất của Việt Nam trong xây dựng NTM, xuất phát điểm cực kỳ khó khăn, không gian khai thác và tiềm năng lớn. Vì vậy, mặc dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực, nhưng khu vực này vẫn còn là vùng trũng về xây dựng NTM của cả nước. Đặc biệt là lĩnh vực thiết chế hạ tầng và tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị.

Để xây dựng NTM tại khu vực này thành công như mục tiêu đã đặt ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, phải xác định xác định nông nghiệp – nông dân – nông thôn là thế mạnh, là dư địa, là đặc thù của Việt Nam. Các tỉnh thành phải coi đây là sự nghiệp của dân, và không ai làm thay cho các địa phương, làm tốt bằng các địa phương. Về các kiến nghị, vướng mắc, tồn tại, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục và sớm có giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả và hạn chế của công tác xây dựng NTM tại vùng DHNTB và TN; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại khu vực DHNTB và TN tiếp tục bứt phá vươn lên.

Theo đó, các tỉnh, thành phố vùng DHNTB và TN cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; tiếp tục nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM đột phá cho vùng theo hướng lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình MTQG xây dựng NTM nhằm thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn lực, bảo đảm không chồng chéo, lãng phí nguồn lực; Đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM so với các vùng khác của cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

MINH QUÂN

 

;
.
.
.
.