Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng NTM' của ngành NN&PTNT - Nông Thôn Việt

Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng NTM' của ngành NN&PTNT

Thứ Hai, 30/09/2019, 15:16 [GMT+7]

Ngày 27/09, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" của ngành NN&PTNT.

 

Qua phong trào thi đua, nông thôn mới đã có sự khởi sắc rõ rệt ở cả các tỉnh vùng khó khăn
Qua phong trào thi đua, nông thôn mới đã có sự khởi sắc rõ rệt ở cả các tỉnh vùng khó khăn

Qua phong trào thi đua, nông thôn mới đã có sự khởi sắc rõ rệt ở cả các tỉnh vùng khó khăn với việc có nhiều đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hay hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) như: Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Ngãi… Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã, thôn, bản), tham gia tích cực của người dân và cộng đồng nhất là ở vùng nông thôn.

Trong đó, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ các cấp và người dân. Thông qua chuyên trang, chuyên mục về NTM trên các phương tiện thông tin báo chí, cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, các hoạt động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ở địa phương, không chỉ ở nông thôn mà cả ở khu vực thành thị, người dân đã hiểu rõ hơn về xây dựng NTM.

Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu ở nhiều địa phương đã góp phần thúc đẩy NTM đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng.

Đến nay, cả nước đã có 4.554 xã (51,16%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 34,01%) so với cuối năm 2015; 93 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chiếm khoảng 13,7% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Đặc biệt, các tỉnh: Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và TP Đà Nẵng đã vươn lên trở thành 4 địa phương đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 35,9 triệu đồng/người/ năm.

Bên cạnh đó, cả nước đã có 52 tỉnh, thành phố ban hành Quyết định phê duyệt đề án, kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở cấp tỉnh, còn 11 tỉnh chưa phê duyệt đề án, kế hoạch. Dự kiến đến năm 2020 có khoảng 2.490 sản phẩm (mục tiêu của cả nước là 2.400 sản phẩm). Tổng nguồn lực huy động đạt gần 8.516 tỷ đồng. Đến nay, đã có 6 tỉnh đánh giá, phân hạng, công nhận cho 265 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm 5 sao, 100 sản phẩm 4 sao, 158 sản phẩm 3 sao.

Các địa phương khác đã và đang tích cực phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (Bộ NN&PTNT) tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP... Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang xây dựng Đề án “Xúc tiến sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế” năm 2020 và giai đoạn sau năm 2020. Việc thực hiện tốt chương trình OCOP giúp nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Cũng tại hội nghị, một số đơn vị, tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về thành tích, đóng góp cho phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng thôn mới” của ngành NN&PTNT.

THẢO VI

;
.
.
.
.