Quan trọng hơn hết là nhu cầu, nguyện vọng của người dân - Nông Thôn Việt

Quan trọng hơn hết là nhu cầu, nguyện vọng của người dân

Thứ Tư, 25/12/2019, 08:53 [GMT+7]

Mục tiêu của tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 06) trong xây dựng NTM là tạo không gian sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho các tầng lớp nhân dân. Sau 10 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện tiêu chí này vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định.

Nhiều địa phương chưa phát huy tốt công năng của thiết chế văn hóa thể thao, chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được xác lập của các công trình này. Một số nơi mới chỉ quan tâm đến cơ sở vật chất, chưa quan tâm đến nội dung hoạt động nên còn lãng phí. Nguyên nhân chủ quan là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thực sự sát sao trong chỉ đạo quản lý, điều hành và bản thân các thiết chế chưa năng động sáng tạo trong tổ chức hoạt động.

Vị trí xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao và Học tập cộng đồng nhiều nơi không thuận lợi để người dân đến sinh hoạt. Có nơi thiết chế văn hóa thể thao cấp xã chỉ có một hội trường đa năng, thiếu sân chơi, bãi tập, thiếu những hoạt động văn hóa khác đa dạng phong phú thu hút người dân đến tham gia. Kinh phí hoạt động nhiều nơi chưa được ngân sách địa phương, cơ sở quan tâm bố trí. Công tác xã hội hóa hoạt động chưa được chú trọng. Trung tâm văn hóa tỉnh và Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện chưa thể hiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm cấp xã và nhà văn hóa, khu thể thao ấp.

Một số trung tâm văn hóa thể thao được xây dựng rất hoành tráng nhưng luôn đóng cửa. Ảnh: Phan Thị Anh Thư
Một số trung tâm văn hóa thể thao được xây dựng rất hoành tráng nhưng luôn đóng cửa. Ảnh: Phan Thị Anh Thư

Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục phải hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở nông thôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; tạo tụ điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc địa phương.

Để thực hiện, phải đa dạng hóa các thiết chế văn hóa ở nông thôn. Ngoài các nhà văn hóa xã, thôn, trung tâm học tập cộng đồng, nên kết hợp với những thiết chế truyền thống để tạo những không gian văn hóa hấp dẫn. Dành quỹ đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội (sân chơi thể thao và luyện tập thể dục thể thao, công viên cây xanh, nhà truyền thống, thư viện, nhà văn hóa…) một cách hợp lý trong quy hoạch tổng thể của địa phương. Cần tránh áp đặt làm mất đi không gian văn hóa của từng vùng, miền, dân tộc, có như vậy mới thu hút được người dân tham gia.

Trong tổ chức hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa thể thao và đổi mới nội dung hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn theo hướng khai thác các mô hình hoạt động văn hóa, thể thao sẵn có tại địa phương và mở rộng khai thác các loại hình mới. Tăng cường tổ chức các hình thức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Định kỳ tổ chức các liên hoan, ngày hội, hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch theo từng vùng, miền, khu vực hoặc từng dân tộc...

Quan trọng hơn hết là phải chủ động nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp. Bên cạnh đó, cần đào tạo đội ngũ cán bộ tâm huyết; ưu tiên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng các hạt nhân văn hóa, văn nghệ công tác trong lĩnh vực văn hóa.

(Trích Tham luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020)

 

;
.
.
.
.