Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn trước - Nông Thôn Việt

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn trước

Thứ Sáu, 29/05/2020, 09:40 [GMT+7]

Sáng nay (29/05), tại Quảng Trị, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2020.

 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho biết: Đến hết tháng 5/2020, cả nước có 5.177 xã (58,2%) số xã đạt chuẩn NTM, tăng 371 xã (5,2%) so với cuối năm 2020, bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (28,9%); 09 tỉnh thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 02 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai) được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Tỉnh Thái Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng NTM.

Chương trình đã hoàn thành sớm các mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó, 08/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hoàn thành vượt kế hoạch so với mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, sát thực tiễn và đảm bảo chất lượng ngày càng được phát triển và nhân rộng đã đánh dấu một bước chuyển về chất trong thực hiện Chương trình. NTM đã có sự khởi sắc rõ rệt ở cả các tỉnh vùng khó khăn với việc có một số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hay hoàn thành xây dựng NTM, như: Trà Vinh, Sóc Trăng, Phú Yên, Quảng Ngãi, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La,…

Ông Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ chế, chính sách cơ bản hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình, đồng thời chủ động ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế, để tiếp tục thực hiện theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng.

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình trong 5 năm (2016 - 2020) dự kiến khoảng 2.115.677 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, bao gồm: Vốn ngân sách Trung ương đã bố trí đủ 100% so với kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội là 63.155,6 tỷ đồng (chiếm khoảng 3% so với tổng nguồn lực huy động của Chương trình); Vốn ngân sách đối ứng của địa phương khoảng 241.034 tỷ đồng (11,39%); Vốn lồng ghép từ Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn nông thôn khoảng 240.034 tỷ đồng (11,38%); Vốn tín dụng khoảng 1.325.857 tỷ đồng (62,67%, trong đó dư nợ tăng thêm trên địa bàn xã thông qua các tổ chức tín dụng là 639.176 tỷ đồng); Vốn doanh nghiệp khoảng 105.540 tỷ đồng (5%); Vốn huy động người dân và cộng đồng đóng góp tự nguyện khoảng 139.298 tỷ đồng (6,58%).

Tuy nhiên, kết quả xây dựng NTM của một số vùng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền. Cả nước còn 45 huyện thuộc 22 tỉnh thành phố vẫn còn “trắng” xã NTM; 09 tỉnh có số xã đạt chuẩn rất thấp, dưới 30% (Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Điện Biên, Kon Tum, Bến Tre).

Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn một số địa phương còn hạn chế; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp. Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn của một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Một số huyện, xã sau khi được công nhận đạt chuẩn chưa quan tâm đến tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí mà tập trung nhiều vào xây dựng NTM kiểu mẫu.

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương xác định, đến hết năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình năm 2020. Trong đó, tập trung vào một số chỉ tiêu: mỗi tỉnh phải có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/công nhận đạt chuẩn NTM; Phấn đấu 100% các huyện của cả nước có xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2020; Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu của các Chương trình, Đề án xây dựng NTM đặc thù trong năm 2020 đã được phê duyệt.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình đến hết năm 2020 là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình đến hết năm 2020 là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

Đồng thời rà soát, đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách thực thi trong giai đoạn 2016 - 2020 để đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện khung khổ pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai 11 nội dung thành phần của Chương trình để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng chú trọng vào chất lượng và tính bền vững. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; tập trung hỗ trợ triển khai xây dựng NTM cấp thôn, bản ở các xã dưới 10 tiêu chí; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong đó, ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; Chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn…

THÙY DUNG

;
.
.
.
.