Đầu tư mắc ca, không lo về vốn - Nông Thôn Việt

Đầu tư mắc ca, không lo về vốn

Thứ Tư, 08/08/2018, 07:14 [GMT+7]

Sản phẩm cho vay đầu tư phát triển cây mắc ca của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt là sản phẩm tín dụng đầu tiên tại Việt Nam để hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp mắc ca.

Đối tượng vay vốn: Cá nhân người Việt Nam và doanh nghiệp.

Mục đích vay vốn:

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trồng cây mắc ca

+ Trồng hoặc chăm sóc cây mắc ca

+ Các chi phí phục vụ cho việc đầu tư trồng cây mắc ca

Mức cho vay: Tối đa 80% tổng chi phí hợp lý của phương án đầu tư (đã bao gồm phí bảo hiểm trong suốt thời gian vay vốn và lãi ân hạn)

Lãi suất cho vay và phí: Theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ, miễn phí phí trả nợ trước hạn.

Thời hạn cho vay: tối đa 15 năm

Thời gian ân hạn trả nợ gốc, lãi: lên đến 6 năm

Điều kiện vay vốn:

-Tài sản bảo đảm: Cho vay có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là cây mắc ca hình thành từ vốn và hoặc tài sản khác phù hợp với quy định của Ngân hàng và pháp luật.

- Điều kiện về giống: Người trồng mắc ca bắt buộc phải mua giống của những đơn vị do Ngân hàng chỉ định - những nơi đã được các chuyên gia kiểm nghiệm về chất lượng.

- Điều kiện về đất trồng: Địa điểm đầu tư trồng và chăm sóc cây mắc ca phải thuộc các khu vực do Ngân hàng quy định.

NTV

 

;
.
.
.
.