Vườn chuối công nghệ cao ở miền Tây luôn 'cháy hàng' - Nông Thôn Việt
.