Ông Hồ Xuân Hùng, trả lời truyền hình thông tấn về 10 năm thực hiện nghị quyết tam nông - Nông Thôn Việt
.