Long An đưa vào sử dụng 17 cây cầu - Nông Thôn Việt
.