Lào sẵn sàng đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN 2016 - Nông Thôn Việt

Lào sẵn sàng đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN 2016

Thứ Sáu, 13/11/2015, 09:38 [GMT+7]

Lào tự tin làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2016

Ngày 22/11 này tại Kuala Lumpur (Malaysia), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN 2016 từ Malaysia, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2015.

Nhân sự kiện này, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc phỏng vấn ông Phongsavanh Sisoulath, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Lào về công tác chuẩn bị cũng như những ưu tiên của Lào khi làm Chủ tịch ASEAN trong năm 2016.

Theo ông Phongsavanh, để đảm đương tốt cương vị Chủ tịch ASEAN, Lào đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Lào đã lập 13 tiểu ban nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thongloun Sisoulith và dưới sự chỉ đạo vĩ mô của Thủ tướng Thongsing Thammavong. Mỗi tiểu ban được chia thành nhiều bộ phận đảm trách từng khâu, từng việc cụ thể.

Công tác đào tạo nhân sự về tiếng Anh, về kinh nghiệm đàm phán, dịch thuật, chuẩn bị tài liệu, diễn văn… cũng đã hoàn tất. Công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh cho việc tổ chức các sự kiện trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN cũng đã xong.

Ông Phongsavanh khẳng định với sự chuẩn bị kỹ càng như trên, cùng với những kinh nghiệm tích lũy từ trước khi Lào làm chủ tịch ASEAN lần đầu tiên vào năm 2004, và tổ chức thành công Hội nghị ASEM 9 vào năm 2012, cộng thêm sự giúp đỡ, hợp tác từ các nước trong và ngoài ASEAN, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn của Việt Nam, Lào đã sẵn sàng cho cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2016 và tự tin sẽ hoàn thành tốt vai trò này.

Nói về những ưu tiên của Lào khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2016, ông Phongsavanh cho biết Lào sẽ chú trọng vào từ 8 lĩnh vực hợp tác trong ba trụ cột chính của ASEAN.

Thứ nhất, Lào sẽ nỗ lực thực hiện để tầm nhìn ASEAN 2025 trở thành hiện thực.

Thứ hai, dù cuối năm nay, ASEAN đã trở thành một cộng đồng kinh tế chung nhưng thách thức vẫn còn rất nhiều, nhất là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, do đó Lào sẽ tiếp tục triển khai, tăng cường hợp tác nhằm đẩy lùi đói nghèo, coi đó là một trong những ưu tiên trong năm 2016.

Thứ ba, Lào sẽ chú trọng thúc đẩy việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi đây là vấn đề quan trọng với các nước đang phát triển.

Thứ tư, Lào sẽ nỗ lực để tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư, bởi sau khi ASEAN trở thành cộng đồng kinh tế chung, nhu cầu đầu tư và trao đổi thương mại giữa các nước ASEAN sẽ tăng mạnh.

Thứ năm, Lào cũng sẽ tập trung cho công tác phát triển du lịch bởi Lào và nhiều nước ASEAN có thế mạnh về lĩnh vực này.

Thứ sáu, Lào sẽ tập trung vào việc kết nối giữa các nước ASEAN, bởi dù Lào là quốc gia không có biển, nhưng lại có lợi thế nằm ở trung tâm ASEAN, có thể kết nối các nước khác trong khu vực bằng đường giao thông.

Trong trụ cột Văn hóa-Xã hội của ASEAN, Lào cũng có 2 ưu tiên sẽ đề xuất để ASEAN thực hiện vào năm sau: Thứ nhất là quan tâm tới việc tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ; Thứ hai là tập trung vào công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản của ASEAN, bởi 10 nước ASEAN đều có những di sản nổi tiếng, cần phải bảo vệ, gìn giữ, đây là điều rất quan trọng.

Về ý nghĩa của logo và khẩu hiệu ASEAN năm 2016, ông Phongsavanh cho biết logo có 10 vòng tròn kết nối, bao gồm mắt và bàn tay, bao bọc biểu tượng ASEAN, tượng trưng cho Cộng đồng ASEAN. Mắt thể hiện tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN năm 2025, trong khi các bàn tay thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, cũng như nguyện vọng của các nước thành viên ASEAN nhằm tăng cường hợp tác và phát triển thịnh vượng hơn nữa trong Cộng đồng ASEAN.

Những màu sắc bên ngoài cùng của Logo đại diện cho màu của mỗi lá quốc kỳ của các nước thành viên ASEAN, thể hiện sự đa dạng của ASEAN, còn dòng chữ "LAOS 2016" có ý nghĩa là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là Chủ tịch của ASEAN vào năm 2016.

Theo ông Phongsavanh, năm 2016 không chỉ là năm đầu tiên của Cộng đồng kinh tế ASEAN mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025.

Do đó, năm 2016 là thời gian để ASEAN tập trung tăng cường thắt chặt hơn nữa cộng đồng ASEAN, bằng cách thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025, chính vì vậy, Lào đã lấy câu “Biến Tầm nhìn thành hiện thực vì một cộng đồng ASEAN năng động” (Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community) làm khẩu hiệu. Đây chính cũng là chủ đề cốt lõi của ASEAN 2016.

Cũng theo ông Phongsavanh, trang web chính thức của ASEAN 2016 là www.ASEAN2016.gov.la./.

Vietnam+

;
TagsASEAN
.
.
.
.