Năm 2018 PVFCCo đặt mục tiêu lợi nhuận 442 tỷ đồng - Nông Thôn Việt

Năm 2018 PVFCCo đặt mục tiêu lợi nhuận 442 tỷ đồng

Thứ Sáu, 27/04/2018, 09:48 [GMT+7]

Ngày 26.04, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Đến tham dự  đại hội, có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn đầu khí Việt Nam (PVN), về phía PVFCCo có các thành viên  HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 73,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

cv
Cổ đông PVFCCo biểu quyết tại đại hội

Báo cáo tình hình SXKD tại đại hội cổ đông , Ban lãnh đạo PVFCCo cho biết  năm 2017, trong bối cảnh năm qua đối với PVFCCo là năm đầy thách thức khi giá khí đầu vào tăng, cạnh tranh giữa phân bón trong nước và hàng nhập khẩu ngày càng khốc liệt, cung lớn hơn cầu;  không được khấu trừ thuế VAT; hàng giả hàng kém chất lượng hoành hành… nhưng với sự đoàn kết và lao động sáng tạo của toàn thể CBCNV và sự đồng hành của các cổ đông, TCT đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, lợi nhuận đặt ra.

Cụ thể PVFCCo đã vận hành, bảo dưỡng nhà máy an toàn, ổn định tối đa, đạt sản lượng 799.000 tấn urê, vượt kế hoạch 4%; doanh thu năm 2017 đạt 8.178 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 853 tỷ đồng - đạt 101% kế hoạch. Trong năm 2017, PVFCCo tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt việc thi công xây dựng dự án đầu tư nâng công suất phân xưởng NH3 Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xây dựng nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học. Trên cơ sở kết quả SXKD nêu trên, PVFCCo đề xuất chi trả cổ tức năm 2017 là 20%, gồm 10% đã tạm ứng và tiếp tục chia 10% sau khi được thông qua.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu sản xuất 800.000 tấn urê, 170.000 tấn NPK và 13.500 tấn UFC85, kinh doanh 820.000 tấn urê, 150.000 tấn NPK và 225.000 tấn phân bón khác, kinh doanh hóa chất là 116.000 tấn (NH3, UFC85, CO2, hóa chất khác); lợi nhuận trước thuế là 442 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 10%.  Bên cạnh đó, PVFCCo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá sản phẩm.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo PVFCCo  cũng báo cáo tình hình SXKD quý I/2018, các chỉ tiêu nhìn chung đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Từ tháng 1/2018, xưởng NH3 (mở rộng) đã cung cấp thương phẩm ra thị trường, có hiệu quả cao vì đúng vào lúc giá thị trường tăng khoảng 30%; còn Nhà máy NPK Phú Mỹ công nghệ hóa học cũng đã ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 2/2018 với chất lượng tốt. Sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt 220.000 tấn, vượt 12% kế hoạch quý; sản xuất NH3 (bán thương mại) ở mức 15.800 tấn, vượt 15% kế hoạch quý; kinh doanh Đạm Phú Mỹ đạt mức 203.000 tấn, vượt 2% kế hoạch quý; kinh doanh phân bón khác là 71.000 tấn, cũng vượt 21% kế hoạch; doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch quý; Lợi nhuận trước thuế 219 tỷ đồng, vượt tới 72% kế hoạch.

Trong phần thảo luận, Lãnh đạo Tập đoàn và Đoàn chủ tịch, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm như: dòng tiền, kết quả năm 2017 và kế hoạch năm 2018, giá khí đầu vào, lộ trình thoái vốn, quản trị chi phí, khấu hao....

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam , ông Đinh Văn Sơn đã gửi lời cảm ơn đến các ý kiến góp ý của các cổ đông tham dự phiên họp cũng như cảm ơn sự hợp tác của cổ đông đối với PVFCCo. Tập đoàn cùng Người đại diện của Tập đoàn tại PVFCCo cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến hợp lý vào trong công tác quản trị điều hành.

Ông Sơn cho biết thêm trong đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 của PVN đang xây dựng, có phương án thoái vốn tại PVFCCo, trong đó có cả khả năng thoái vốn xuống dưới 51%. Đối với nguồn khí và giá khí đầu vào, PVN sẽ nỗ lực để đảm bảo hài hòa giữa việc cung cấp khí cho PVFCCo và các hộ tiêu thụ khác cũng như tạo điều kiện cho PVFCCo ổn định, phát triển.

Tại đại hội Các cổ đông cũng đã bỏ phiếu thông qua các tờ trình, báo cáo và bầu lại một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Theo đó, các ông bà Lê Cự Tân, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Vinh trúng cử Hội đồng quản trị và các ông Lê Vinh Văn Lương Phương được bầu vào Ban kiểm soát.

V.Anh

 

;
.
.
.