Động lực mới phòng chống tham nhũng - Nông Thôn Việt

Động lực mới phòng chống tham nhũng

Thứ Tư, 01/02/2017, 09:20 [GMT+7]

Năm 2016, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có những chuyển biến rõ rệt. Nhiều "quan tham" đã bị vạch mặt, nhiều vụ việc đã được công khai trước công luận làm cho nhân dân hiểu rõ hơn quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng; nhìn rõ hơn những hành vi, thủ đoạn của các nhóm lợi ích cũng như sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. 

Động lực mới phòng chống tham nhũng
Ảnh minh họa


Trong phiên họp cuối năm 2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã định hướng chủ trương xử lý, chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc, gắn với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyền, thường xuyên đôn đốc giải quyết công việc rốt ráo đến cùng; đưa ra truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, đáp ứng sự kỳ vọng và củng cố niềm tin của nhân dân.

Nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, làm bức xúc dư luận đã được xử lý đúng tiến độ, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, như: Vụ án Phạm Công Danh; vụ án Hà Văn Thắm; vụ án Lê Dũng; vụ án Phạm Ngọc Ngoạn; vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (phần điều tra lại)….

Năm 2016, với việc xử lý các vụ việc và truy tố các tội danh tham nhũng đã tạo nên một không khí mới, động lực mới trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ cùng các vụ án đã được điều tra hoặc đưa ra xét xử đã chứng minh rằng, trong trận chiến phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, tinh thần thượng tôn pháp luật được thực thi công bằng, công khai; những người đã gây ra sai phạm, đã phạm tội thì dù bất kỳ ở đâu, đang tại chức hay đã về hưu cũng sẽ đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Sự công khai, minh bạch và nghiêm minh trong công tác phòng chống tham nhũng không chỉ khơi dậy động lực to lớn của toàn bộ hệ thống chính trị mà còn tạo nên một không khí đồng thuận xã hội cao chưa từng có trong công tác phòng chống tham nhũng; tạo đà và nền tảng bài bản, vững chắc cho các "trận chiến" chống tham nhũng trong những năm tới. 

Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2016 có thể đánh giá là một bước tiến có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm cho những thắng lợi trong tương lai, đáp ứng lòng mong muốn của Đảng và sự kỳ vọng của nhân dân. Có thành quả như vậy là bởi vì công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng hoạch định với một tầm nhìn xa trông rộng lại rất cụ thể thiết thực, thể hiện ý chí của toàn Đảng, thấu hiểu nỗi niềm và ước vọng chính đáng của toàn dân trên con đường xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đảng ta đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 55-CT/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Đó chính là vũ khí lý luận, tư tưởng trang bị cho mỗi cán bộ đảng viên để mỗi người tu dưỡng, phấn đấu, thực hiện đúng nguyên tắc đấu tranh tự phê bình và phê bình, siết chặt đội ngũ của Đảng trong trận chiến phòng, chống tham nhũng. Sự đúc kết có tính nguyên tắc từ các nghị quyết và chỉ thị của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, một lần nữa lại nhấn mạnh vào phẩm chất và đạo đức cách mạng, yêu cầu tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi đảng viên; đó là vấn đề đào tạo con người, chiến lược cán bộ của Đảng ta. 

Có thể nói chưa bao giờ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống lại được chỉ rõ như trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đó là lời cảnh báo nghiêm khắc của Đảng đối với những ai còn muốn lấy lợi ích của mình đặt trên lợi ích của tập thể, của nhân dân, đất nước; là sự răn đe với sức nặng ngàn cân đối với những nhóm lợi ích luôn tìm cách bòn rút của cải của đất nước, mồ hôi, công sức của nhân dân; là sự cảnh tỉnh đối với tất cả những ai xa rời vũ khí tư tưởng, thỏa mãn và buông lỏng sự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân để tự mình tách khỏi hàng ngũ của Đảng tiên phong. 

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng năm 2016 với những vụ việc đã và đang được xử lý, những vụ án đã đưa ra xét xử đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nhờ đó mà dù gặp biết bao thiên tai hay nhân họa nhưng nhân dân vẫn một lòng tin tưởng, đồng thuận với Đảng trong các chủ trương, đường lối về “quốc kế, dân sinh”.

Cán bộ, đảng viên, với vũ khí lý luận, tư tưởng được Đảng trang bị, ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trước yêu cầu của Đảng, trước đòi hỏi của nhân dân, của đất nước; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, thể hiện tính tiên phong, chiến đấu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, để bảo vệ sự trường tồn của chế độ ta.

Báo Pháp Luật

;
.
.
.