Đề xuất ADB hỗ trợ Việt Nam tốt nghiệp nguồn vốn ADF - Nông Thôn Việt

Đề xuất ADB hỗ trợ Việt Nam tốt nghiệp nguồn vốn ADF

Thứ Năm, 09/11/2017, 14:30 [GMT+7]
Ngày 02.10.2017, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với bà Philaslak Yukkasemwong, Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đại diện cho nhóm nước Brunei, Malaysia, Myanmar, Nepal, Singapore và Thái Lan.
 
 
Theo Chính sách tốt nghiệp ADF của ADB, Việt Nam dự kiến tốt nghiệp từ 01.01.2019. Tuy nhiên, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng Việt Nam vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về tăng trưởng kinh tế bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo vẫn còn cao.
 
Vì vậy, Phó Thống đốc đề xuất ADB có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho Việt Nam để vừa tốt nghiệp được nguồn vốn ADF mà không gián đoạn công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 
Thùy Dung tổng hợp
 
;
.
.
.
.