Doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc - Nông Thôn Việt

Doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc

Thứ Sáu, 10/11/2017, 01:06 [GMT+7]

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực có lợi thế phát triển nông nghiệp (NN) cao nhất nước. Tuy nhiên, hiện nay những tiềm năng, thế mạnh này chưa được khai thác, phát huy một cách đúng mức. Để phát triển NN ở ĐBSCL, cần có chính sách sử dụng nguồn lực, chính sách đầu tư hợp lý. Đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

 

Tại Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua tại Thành phố Cần Thơ, vấn đề thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NN là một trong những vấn đề được rất nhiều lãnh đạo lưu ý.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Định hướng của Chính phủ về xây dựng ĐBSCL không chỉ là vựa lúa lớn nhất cả nước mà phải là nền kinh tế NN thông minh bền vững, có giá trị cao trong khu vực và thế giới”.

 

Để được vậy, cần phải thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ tư duy sản xuất NN thuần túy, chủ yếu là sản xuất lúa, sang tư duy kinh tế NN từ số lượng sang chất lượng, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất NN hóa học sang NN hữu cơ và công nghệ cao; chú trọng công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế NN.

 

Cơ cấu lại phát triển bền vững cơ cấu NN vùng ĐBSCL theo hướng liên kết vùng, hướng tới một nền NN sản xuất hàng hóa lớn, có hiệu quả bền vững, có năng suất chất lượng và sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Trong quá trình lựa chọn cây trồng cần thiết phải có doanh nghiệp tham gia từ đầu. Vì họ là người sau cùng đầu tư sản xuất nguyên liệu và chế biến thành các mặt hàng cung cấp ra thị trường.

 

Thủ tướng nhấn mạnh, cần tạo điều kiện thuận lợi cho tư nhân đầu tư vào ĐBSCL, phát huy tối đa vai trò của thành phần tư nhân trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm này.

 

Định hướng của Chính phủ về xây dựng ĐBSCL không chỉ là vựa lúa lớn nhất cả nước mà phải là nền kinh tế NN thông minh bền vững, có giá trị cao trong khu vực và thế giới.
Định hướng của Chính phủ về xây dựng ĐBSCL không chỉ là vựa lúa lớn nhất cả nước mà phải là nền kinh tế NN thông minh bền vững, có giá trị cao trong khu vực và thế giới.

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể theo hướng tích hợp phát triển vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH cần xác định NN là ngành kinh tế chủ đạo, làm cơ sở để phát triển các lĩnh vực công nghiệp chế biến, du lịch, dịch vụ…; Thay đổi tư duy về sản xuất NN đảm bảo canh tác bền vững, chú trọng giá trị kinh tế thay cho sản lượng. Trong quá trình xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện Quy hoạch phải đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các đối tượng có liên quan bao gồm cộng đồng, người dân và doanh nghiệp.

 

Cần xác định nguồn lực để phát triển bao gồm tài nguyên thiên nhiên, con người và nguồn lực tài chính. Huy động nguồn lực trước tiên phải xuất phát từ chính nội tại Vùng ĐBSCL, đồng thời thu hút đầu tư tư nhân trong và ngoài nước.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà xác định, trong tương lai, ĐBSCL sẽ là vùng phát triển bền vững, an toàn, thịnh vượng, trên cơ sở phù hợp NN hàng hóa lớn chất lượng cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái, công nghiệp. Chuyển đổi mô hình phát triển cho ĐBSCL phải đảm bảo tính ổn định, sinh kế của người dân. Trong đó, người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, Nhà nước đóng vai trò định hướng, dẫn dắt.

 

Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi phải khuyến khích sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển hạ tầng, kết hợp phát triển du lịch như: cơ chế vay vốn, phát hành trái phiếu, xây dựng chuyển giao (BT), xây dựng vận hành và chuyển giao (BOT)…

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, sự phát triển thiếu bền vững của ngành NN ở ĐBSCL đã bộc lộ trong những năm gần đây khi tốc độ tăng trưởng NN của vùng đã chậm lại, từ mức 7,15%/năm giai đoạn 2001-2010, xuống còn khoảng 5% vào giai đoạn 2011-2016.

 

Thu hút đầu tư tư nhân của vùng còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp của ĐBSCL trong giai đoạn 2010 - 2016 thấp nhất trong cả nước, 8% (thấp hơn khá nhiều so với ĐB Sông Hồng ở mức 21% và Đông Nam bộ ở mức 120%). Vị trí xếp hạng mức độ cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh trong vùng chỉ ở mức trung bình từ hạng 17 đến 27 giai đoạn 2010-2016.

 

Điều này cùng với những hạn chế về hạ tầng kết nối và những điều kiện khác đã kìm hãm khả năng thu hút đầu tư tư nhân cho vùng. Bộ trưởng cho rằng, cần phải phát huy vai trò và huy động khối tư nhân, các tổ chức cộng đồng trong đầu tư và quản lý bên cạnh vai trò kiến tạo và đầu tư cơ bản của Nhà nước.

 

Tập trung cải cách hành chính để thúc đẩy đầu tư tư nhân và phong trào khởi nghiệp trong NN, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ NN. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư: Tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển doanh nghiệp vào nông nghiệp thông qua việc kiến tạo cơ chế chính sách khả thi và đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp.

 

Về chính sách tín dụng, cần đẩy mạnh tín dụng cho vay theo chuỗi giá trị NN. Hoàn thiện khung pháp lý để phát triển cung ứng đồng bộ các sản phẩm dịch vụ tài chính mới nhằm tăng khả năng tiếp cận tín dụng với quy mô lớn và dài hạn hơn cho nông dân, trang trại, HTX và doanh nghiệp trong NN, nông thôn.

 


Bộ Tài chính, trong báo cáo tham luận “Cơ chế, chính sách tài chính để chuyển đổi mô hình phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH” cho biết, hiện nay, hệ thống thuế, phí và lệ phí đã quy định những chính sách ưu đãi ở mức cao nhất đảm bảo khuyến khích đầu tư, phát triển lĩnh vực NN. Cụ thể như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản…

 

Miễn thuế sử dụng đất NN, miễn lệ phí trước bạ đối với đất Nhà nước giao sử dụng vào mục đích sản xuất NN… Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định về bảo hiểm NN để trình Chính phủ xem xét, ban hành, với 2 chính sách: Khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm NN trên nguyên tắc tự nguyện và ngân sách Nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm NN cho một số đối tượng mục tiêu trong từng thời kì.

 

Ngoài ra các Bộ, ngành cũng đang nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai để đề xuất các giải pháp ứng phó với rủi ro thiên tai. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào NN.

 

Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), trong “Quy hoạch Tổng thể vùng ĐBSCL phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH”, việc chuyển đổi phải tạo ra giá trị. Doanh nghiệp là một bộ phận trong các chuỗi giá trị gắn liền, đóng vai trò then chốt cho một vùng ĐBSCL trong tương lai không chỉ là nơi cung cấp phần lớn lương thực thực phẩm cho Việt Nam và xuất khẩu, mà còn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao, đa dạng.

 

Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NN, cần phát triển các hệ thống thông tin cũng như mở rộng lựa chọn kinh doanh. Thị trường thay đổi rất nhanh và doanh nghiệp cần phải thích ứng theo thị trường. Chính vì vậy, rất cần thiết phải xây dựng hệ thống thông tin thị trường.

                                                                                                                                         ĐẶNG DUNG

;
.
.
.