Nông nghiệp Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn - Nông Thôn Việt

Nông nghiệp Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn

Chủ Nhật, 26/11/2017, 17:47 [GMT+7]

Tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ vừa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức để đánh giá các kết quả cũng như triển vọng hợp tác mà các đối tác Bỉ-cấp Chính phủ, trường đại học và viện nghiên cứu, doanh nghiệp-có thể mang lại cho ngành nông nghiệp của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định, Việt Nam là quốc gia có lợi thế so sánh về nông nghiệp, có 7 vùng sinh thái với đặc điểm khí hậu đặc trưng cho sản xuất nhiều loại nông sản nhiệt đới, nuôi trồng thủy sản và cây dược liệu quý hiếm; có 2 đồng bằng lớn ở hai đầu đất nước, rất thuận lợi cho việc sản xuất lúa nước và nuôi trồng thủy sản. Không những thế, Việt Nam còn có lực lượng lao động nông thôn cần cù, sáng tạo, đang ở thời kỳ dân số vàng. Với những lợi thế đó, nông nghiệp đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển của đất nước.

cv
Nhiều cánh đồng lúa ở hai vùng đồng bằng góp phần quan trọng vào việc tăng sản lượng xuất khẩu gạo   

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức lớn như tác động của biến đổi khí hậu, áp lực cạnh tranh khi hội nhập quốc tế… Trong những năm qua Bỉ đã có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam trong quản lý nguồn nước và vệ sinh môi trường gắn với đô thị hóa, biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và quản trị…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng, một nền nông nghiệp bền vững cần phải thỏa mãn được các yêu cầu của thế hệ hiện nay, đồng thời duy trì được tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau, bao gồm: gìn giữ quỹ đất, quỹ nước, rừng và khí quyển, bảo đảm tính đa dạng sinh học,.... Xây dựng nền nông nghiệp bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế là việc làm cấp thiết và là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm và đã chủ động lồng ghép vào chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạnh 2017-2020. 

Theo đó, sẽ phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, cải thiện nhanh hơn thu nhập đời sống của người dân nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị phía Vương quốc Bỉ có thể giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến và phương pháp quản lý hiện đại của Bỉ để giúp Việt Nam có thể tái cơ cấu thành công trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng bền vững thích ứng biến đổi khí hậu. 

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Bỉ Dirk Achten, hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam đã bắt đầu từ thập kỷ 70 và có nhiều thành công. Việt Nam là quốc gia có bước phát triển tiến bộ đặc biệt và hy vọng trong thời gian sắp tới, hai nước sẽ có những hợp tác sâu rộng hơn nữa, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận hai chủ đề: đổi mới ngành nông nghiệp và sản xuất lương thực bền vững của Việt Nam. Trong đó, tập trung trao đổi nhiều về quy định an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc trừ sâu, kháng sinh, thách thức của nền nông nghiệp trong tương lai. Đồng thời, thảo luận về các tác động được dự đoán của biến đổi khí hậu, sử dụng công nghệ viễn thám giúp sử dụng đất hiệu quả; sản xuất lương thực bền vững của Việt Nam; an toàn sinh thái, phòng ngừa sâu bệnh, bảo vệ mùa vụ./. 

H. Lê (theo mard.gov.vn)

 

 

;
.
.
.