Phấn đấu trồng mới 11.150 ha rừng - Nông Thôn Việt
Tuyên Quang:

Phấn đấu trồng mới 11.150 ha rừng

Thứ Hai, 05/02/2018, 04:06 [GMT+7]

Trong năm 2018, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng mới 11.150 ha rừng sản xuất, nâng độ che phủ rừng đạt hơn 60%. Đồng thời, dự kiến khai thác hơn 9.100 ha rừng trồng, đạt sản lượng hơn 814.000 m khối gỗ. 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhằm nâng cao năng suất, giá trị, thu nhập cho người trồng rừng, trong giai đoạn 2018 - 2021, Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng sản xuất.
 
Trong đó, huyện Yên Sơn trồng mới hơn 3.200 ha, huyện Hàm Yên trồng mới hơn 2.600 ha, huyện Sơn Dương trồng mới hơn 2.000 ha… nâng độ che phủ rừng đạt trên 60%. Dự kiến khai thác hơn 9.100 ha rừng trồng, đạt sản lượng hơn 814.000 m3 gỗ.
 
Để phát huy hiệu quả từ trồng rừng theo hướng đa mục tiêu, hiệu quả và bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến với tổng diện tích hơn 209.400 ha; huy động các nguồn lực xã hội từ các thành phần kinh tế khác nhau để đầu tư bảo vệ và phát triển rừng sản xuất; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, kết hợp với trồng rừng.
 
Cẩm Vân (theo báo Tuyên Quang, Nhân Dân, Đại Đoàn Kết)
 

 

;
.
.
.
.