Thanh Hóa cấp gạo hỗ trợ cho gần 20.000 học sinh vùng khó khăn - Nông Thôn Việt

Thanh Hóa cấp gạo hỗ trợ cho gần 20.000 học sinh vùng khó khăn

Thứ Sáu, 09/03/2018, 15:36 [GMT+7]

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định cấp gạo hỗ trợ cho hàng nghìn học sinh vùng khó trên địa bàn tỉnh trong học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Nhiều học sinh ở vùng cao Thanh Hóa còn khó khăn. Nguồn: Giáo Dục VN
Nhiều học sinh ở vùng cao Thanh Hóa còn khó khăn. Nguồn: Giáo Dục VN

Theo đó, gần 20.000 học sinh của 246 trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp thuộc đối tượng hưởng chính sách sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116/2016 của Chính phủ với tổng số lượng gạo hỗ trợ là 1.174.740 kg. Mỗi học sinh thuộc đối tượng trên sẽ nhận hỗ trợ 15kg/tháng/học sinh.

Để số gạo hỗ trợ kịp thời đến với các học sinh vùng khó, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ gạo cho học sinh, có trách nhiệm vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 
Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh tại điểm trường theo đúng quy định. 
 
Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và đơn vị được hỗ trợ gạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định. 
 
Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các điểm trường chính của các nhà trường do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban Nhân dân các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh.
 
Cẩm Vân (Theo TTXVN, Giáo Dục VN)
 
 
;
.
.
.
.