Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị khai trừ Đảng - Nông Thôn Việt

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị khai trừ Đảng

Thứ Sáu, 05/10/2018, 05:20 [GMT+7]

Theo chinhphu.vn ngày làm việc thứ ba 4.10 của Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ Trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông và ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng ông Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch UBND TP  Đà Nẵng. 

Ông Trần Văn Minh
Ông Trần Văn Minh

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 29 (từ ngày 10 đến 12/9), trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (từ 2011 -2014), ông Trần Văn Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Vi phạm của ông Trần Văn Minh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền TP Đà Nẵng, gây bức xúc trong xã hội.

Cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh.

Đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chấp hành Trung ương quyết định kỷ luật cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Nguyễn Bắc Son
Ông Nguyễn Bắc Son

Trước đó ngày 12.7, Bộ Chính trị đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Son bị xem xét kỷ luật do các vi phạm trong dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG (dự án).

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận với tập thể Ban cán sự đảng. Ông trực tiếp quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công. Ông cũng thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Bộ Chính trị đánh giá những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son là rất nghiêm trọng, do đó, đề nghị Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật nghiêm minh ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.

H. Lê

;
.
.
.
.