Bông hồng trên ngực Tổ quốc - Nông Thôn Việt

Bông hồng trên ngực Tổ quốc

Thứ Sáu, 11/10/2019, 09:51 [GMT+7]

Ai sinh ra cũng có cha, có mẹ. “Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Câu ca dao ấy, dường như tất cả các người con đều nằm lòng. Cha có công của cha. Mẹ có nghĩa của mẹ, nhưng đặc biệt hơn. Bởi mẹ mang nặng đẻ đau, tần tảo tháng ngày chăm bẵm, nuôi dạy ta từ thuở còn nằm trong nôi cho đến lúc trưởng thành.

Các bà mẹ chiến sỹ còn hơn thế nữa. Khi nước nhà có giặc và ngay cả lúc hòa bình, các mẹ sẵn sàng “dứt ruột” tiễn những đứa con thân yêu của mình ra mặt trận hay những vùng biên giới, hải đảo xa xôi của tổ quốc.

Qua mấy cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc, đất nước ta đã có hàng triệu người con không trở về bên gối mẹ nữa. Dẫu vậy, mẹ vẫn mòn mỏi đợi trông - kể cả khi con trở về trong tiểu sành phủ quốc kỳ thắm đỏ. Vì thế, có lẽ trên trái đất này, chỉ có ở Việt Nam mới tôn vinh danh hiệu cao quý “Bà mẹ anh hùng” cho các bà mẹ đã hiến dâng gần trọn những đứa con và những người thân yêu ruột thịt của mình cho đất nước.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 1/3 thế kỷ nay đã thu được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đất nước mạnh giàu, đời sống nhân dân được cải thiện một bước đáng kể. Có “của ăn của để” nên chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được nâng lên rõ rệt.

Tuy vậy, quy luật của tạo hóa không ai cưỡng lại được, số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày một giảm. Hầu hết các bà mẹ ấy đã trên tuổi “xưa nay hiếm”. Vì thế, chính sách đối với các mẹ cần được cải thiện, đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả và ấm áp hơn. Nhiều nơi, các mẹ VNAH sống đơn độc trong căn nhà tình nghĩa. Có người thân bên cạnh, nhưng vì nhiều lý do, sự chăm sóc chưa thật sự như mong muốn. Nhất là khi các mẹ đau ốm hoặc trái gió, trở trời.

Đã đến lúc cần có bước đột phá, củng cố và tổ chức lại cách chăm sóc, nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đơn cử như việc xây dựng trung tâm dưỡng lão cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng đơn chiếc người thân. Ở một số nước có nền kinh tế phát triển, người ta đã thực hiện từ lâu, hiệu quả xã hội rất lớn. Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nước ta đã đủ điều kiện làm công việc tình nghĩa này!

Khi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống bên cạnh chúng ta, đất nước như có “Bông hồng cài áo”. Chúng ta tự hào có các mẹ và nhanh chóng làm những gì có thể làm được để các mẹ Việt Nam anh hùng sống khỏe, sống vui những tháng ngày còn lại; phần nào bù đắp những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

TRẦN THẾ TUYỂN

;
.
.
.
.