Chuyển đổi số sẽ tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách - Nông Thôn Việt

Chuyển đổi số sẽ tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách

Thứ Ba, 19/01/2021, 08:44 [GMT+7]

Theo dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tính đến ngày 31.12.2019, đã giảm bốn đầu mối trực thuộc Trung ương, 97 đầu mối cấp tỉnh, 6 tổng cục và tương đương… Hơn 539 nghìn biên chế và trên 10 nghìn tỉ đồng kinh phí hoạt động đã được giảm.

 

Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long/LĐO.
Trong cách mạng chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng là phục vụ con người. Ảnh: Vũ Long/LĐO.

Còn riêng tiết kiệm kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác, cùng với một số giải pháp khác đã giúp ngân sách Nhà nước năm 2020 tiết kiệm được 49,3 nghìn tỉ đồng, theo thông tin từ Bộ Tài chính.

Thêm một thông tin khác, giai đoạn 2016-2020, Việt Nam đã cắt giảm trên 3.800 điều kiện kinh doanh, trên 6.700 danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Đây là một thành công đáng ghi nhận về nhiều mặt trong nhiệm kỳ Đại hội XII, tạo đà cho bước cải cách tiếp theo của nhiệm kỳ mới.

Việc giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy không chỉ tiết kiệm đáng kể cho ngân sách, mà điều quan trọng là hiện đại hóa bộ máy hành chính. Người dân ngày càng bớt đi áp lực trong quan hệ nhà nước - công dân.

Càng ít cán bộ, công chức thì càng lành mạnh hóa bộ máy, càng giảm đi những hành vi tiêu cực, vòi vĩnh, nhũng nhiễu ở cửa công. Đó mới là những tiến bộ được sinh ra từ cải cách. Tuy còn nhiều tồn tại làm người dân chưa hài lòng, nhưng chúng ta có niềm tin rằng sẽ có những thay đổi tích cực hơn. Trong nhiệm kỳ mới, chắc chắn sẽ có những thay đổi, những bứt phá trong cải cách hành chính. Bởi vì, với quyết tâm chuyển đổi số mà Chính phủ đang hướng tới, thì đương nhiên bộ máy hành chính sẽ tinh gọn hơn, hiệu quả hơn.

Quá trình thực thi chuyển đổi số giai đoạn vừa qua cho thấy có những điểm nghẽn về mặt thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Khi đã nhận diện được hạn chế thì sẽ có cách khắc phục, ở đây khó nhất chính là con người. Trên thực tế, vẫn còn nhiều người năng lực không theo kịp với cải cách.

Chúng ta có thể xây dựng hạ tầng về công nghệ để thực hiện chuyển đổi số, để hoàn thiện Chính phủ điện tử. Nhưng con người đủ trình độ vận hành hệ thống đó thì không thể ngày một ngày hai.

Không thể có một chính quyền điện tử khi sử dụng một đội ngũ còn nhiều nhân lực tư duy và làm việc thủ công, cho nên tuyển chọn con người đủ năng lực đáp ứng cho sự phát triển giai đoạn mới là điểm cốt tử. Khi có một đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông nghiệp vụ trong hệ thống quản trị thông minh, thì sẽ gỡ được tất cả mọi điểm nghẽn.

Rồi chúng ta sẽ hoàn thiện, sẽ đi tới đích về chuyển đổi số, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên, phải nỗ lực để đi thật nhanh. Sớm một ngày lợi cho dân cho nước một ngày.

;
.
.
.
.