LienVietPostBank thay đổi nhân sự cấp cao: ông Dương Công Minh từ nhiệm - Nông Thôn Việt

LienVietPostBank thay đổi nhân sự cấp cao: ông Dương Công Minh từ nhiệm

Thứ Hai, 05/06/2017, 19:23 [GMT+7]

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa được tổ chức tại Hà Nội. Một trong những nội dung đã được thông qua là sự thay đổi nhân sự cấp cao và sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT). Ông Nguyễn Đức Hưởng đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Doãn Sơn giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Dương Công Minh và ông Nguyễn Đức Hưởng là những người đã gắn bó với LienVietPostBank từ giai đoạn thành lập trù bị vào năm 2007.  Qua hơn 9 năm phát triển, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã đạt được những thành quả rất ấn tượng. Tính đến thời điểm 31/5/2017, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 148.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn gần 137.000 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt trên 94.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế riêng Quý 1 năm 2017 đạt gần 4700 tỷ động.

Theo LienVietPostBank, lý do ông Dương Công Minh không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank là do trong thời gian tới, ông phải tập trung cho nhiều dự án đầu tư mới, quan trọng của Công ty CP Him Lam.  Việc thay đổi nhân sự này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. 

NTV

;
.
.
.
.