Xuất khẩu nông sản 7 tháng đầu năm đạt hơn 23 tỷ USD - Nông Thôn Việt

Xuất khẩu nông sản 7 tháng đầu năm đạt hơn 23 tỷ USD

Thứ Hai, 19/08/2019, 09:52 [GMT+7]

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2019 ước đạt hơn 23 tỷ USD; tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 18 tỷ USD. Như vậy, thặng dư thương mại mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu trong 7 tháng qua ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018.

tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2019 ước đạt hơn 23 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2019 ước đạt hơn 23 tỷ USD. Hình minh họa

Cụ thể, lũy kế 7 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23,03 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018; có 8 nhóm sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Riêng tháng 7/2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 3,55 tỷ USD; trong đó, nông sản chính ước đạt 1,64 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 893 triệu USD, thuỷ sản ước đạt 785 triệu USD, sản phẩm chăn nuôi ước đạt 63 triệu USD.

Nhóm nông sản chính ước đạt 10,84 tỷ USD với 5 nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD là: cà phê đạt 1,8 tỷ USD, cao su đạt 1,1 tỷ USD, gạo đạt 1,73 tỷ USD, hạt điều đạt gần 1,8 tỷ USD, rau quả đạt 2,3 tỷ USD.

Mặc dù nhiều sản phẩm có khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như cao su, gạo, điều, tiêu nhưng do giá xuất khẩu một số sản phẩm giảm sâu như điều, tiêu, cà phê, gạo nên kim ngạch xuất khẩu nhóm nông sản vẫn giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Các sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu ước đạt 388 triệu USD, tăng 6,3%. Thủy sản xuất khẩu ước đạt 4,68 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó cá tra ước đạt 1,16 tỷ USD (giảm 3,2%), tôm các loại ước đạt 1,73 tỷ USD (giảm 10,4%). Lâm sản chính xuất khẩu ước đạt gần 6,01 tỷ USD, tăng 17,3%.

Thảo Vi

;
.
.
.
.