Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn thành vượt mức kế hoạch 2019 - Nông Thôn Việt

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn thành vượt mức kế hoạch 2019

Thứ Tư, 08/01/2020, 21:59 [GMT+7]

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group – VRG) vừa tổng kết hoạt động 2019 với nhiều thành quả đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu được hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.

 

Trong năm 2019, toàn Tập đoàn đã khai thác được 331.300 tấn mủ quy khô, vượt 11.050 tấn so với kế hoạch.
Trong năm 2019, toàn Tập đoàn đã khai thác được 331.300 tấn mủ quy khô, vượt 11.050 tấn so với kế hoạch.

Đối với ngành cao su nói chung và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói riêng, năm 2019 là một năm không ít khó khăn: tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ xảy ra liên tiếp; bệnh hại cây cao su diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ cao su diễn biến không thuận lợi, giá cao su thấp, giá cây gỗ giảm...

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT VRG - ông Trần Ngọc Thuận cho biết: “Đánh giá và dự báo được các khó khăn cũng như nhận định được các điều kiện thuận lợi, ngay từ đầu năm Tập đoàn đã chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động".

Trong năm 2019, toàn Tập đoàn đã khai thác được 331.300 tấn mủ quy khô, vượt 11.050 tấn so với kế hoạch. Tổng sản lượng cao su thu mua của toàn Tập đoàn là 75.500 tấn, đạt 100,33% kế hoạch. Tổng sản lượng cao su chế biến 388.243 tấn, đạt 102,97% kế hoạch. Sản lượng gỗ các loại 1.302.353m3, đạt 101,2% kế hoạch.

Tổng kết 2019, tổng doanh thu của Tập đoàn ước tính gần 30.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là hơn 5.000 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ - VRG, tổng doanh thu ước đạt hơn 3.700 tỷ đồng. Trong đó doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 730 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2018), doanh thu hoạt động tài chính ước đạt 3.005 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.450 tỷ đồng.

Ngoài hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, thông qua các hoạt động đầu tư, phát triển cao su, Tập đoàn còn góp phần củng cố, giữ gìn quốc phòng an ninh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia. Tập đoàn duy trì tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập cho bà con đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa, tham gia hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phát huy thành quả 2019, Tập đoàn dự kiến năm 2020 phấn đấu đưa sản lượng khai thác từ 360.000 tấn trở lên, thu mua 77.000 tấn, sản lượng tiêu thụ 433.000 tấn. Tổng doanh thu dự kiến đạt 29.933 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch này, lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra một số giải pháp chính. Theo đó, Tập đoàn sẽ quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế, để đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

“Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, bao gồm vận hành tốt hoạt động Tập đoàn theo mô hình công ty cổ phần, thoái vốn ở các công ty đã đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn lực cho phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý” – ông Trần Ngọc Thuận cho biết thêm.

GIA MINH

;
.
.
.
.