Báo chí hội nhập, mừng và lo - Nông Thôn Việt

Báo chí hội nhập, mừng và lo

Thứ Hai, 15/07/2019, 09:07 [GMT+7]

Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vị trí của báo chí - truyền thông được nâng cao hơn bao giờ hết.

Báo chí là nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội; là tiếng nói của cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; là diễn đàn của nhân dân.

Hình minh họa
Hình minh họa

Thấy rõ vị trí đặc biệt của báo chí, từ lâu, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương, biện pháp hỗ trợ để báo chí phát triển. Theo đó, báo chí nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự quản lý của nhà nước.

Nhu cầu thông tin của nhân dân ngày càng cao, đặc biệt thời kỳ hội nhập quốc tế, báo chí không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội mà còn đóng góp to lớn vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, từ sau ngày đất nước thống nhất (30.04.1975), Quốc hội nước ta đã hai lần thông qua Luật Báo chí (1989 - 2016). Đảng ta cũng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị chỉ đạo báo chí. Mới đây, ngày 03.04.2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số: 362/QĐ TTg phê duyệt Quy hoạch và Phát triển Báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Giới báo chí cả nước đón nhận quyết định này với một tâm thế mới, vừa mừng, vừa lo.

Mừng vì sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với hoạt động báo chí ngày càng cao. Chủ trương, đường lối, lộ trình trong hoạt động báo chí ngày càng sáng rõ.

Lo vì trong tình hình hội nhập, công nghệ 4.0 hiện nay, liệu quy hoạch này có khả thi, có phù hợp thực tế, đặc biệt ở các trung tâm lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số bộ ngành mang tính đặc thù khác.

Quản lý để phát triển. Phát triển cần được quản lý. Đó là điều ai cũng hiểu. Theo chúng tôi, triển khai Quyết định 362/QĐTTg này cần phải tiến hành một cách đồng bộ và phải nhất quán, xuyên suốt.

Việc đầu tiên là làm công tác tư tưởng đối với đội ngũ những người làm báo. Hiện nay nước ta có gần 1.000 cơ quan báo chí với hàng ngàn ấn phẩm, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình. Đội ngũ những người làm báo có tới vài vạn người. Cơ sở vật chất của các cơ quan báo chí với trang bị kỹ thuật không nhỏ. Việc sắp xếp lại, trước hết cần làm tư tưởng để đội ngũ này thông suốt. Ai tiếp tục làm báo. Ai chuyển sang công việc khác đều được xác định thấu đáo, có lý có tình.

Thứ hai, đối với cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí, đặc biệt cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước xây dựng Quy hoạch và phát triển báo chí cần có tầm nhìn xa. Đưa là một chủ trương, chính sách cần tiên lượng được sự lan tỏa, đi vào cuộc sống của các chính sách đó. Tránh thiếu tính khả thi hoặc “đầu voi đuôi chuột”.

Thứ ba, quyền tự do ngôn luận và tự do ngôn luận trên báo chí của công dân đã được Hiến pháp và pháp luật, trong đó có Luật Báo chí 2016 quy định rõ. Việc quy hoạch cần theo hướng ngày càng đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Nhân dân với tư cách là đối tượng phản ảnh, đồng thời là đối tượng phục vụ của báo chí, cần nêu cao trách nhiệm công dân góp sức, tạo môi trường thuận lợi để báo chí phát triển.

Trần Thế Tuyển

;
.
.
.
.