Bắc Ninh công nhận 150 làng Quan họ thực hành - Nông Thôn Việt

Bắc Ninh công nhận 150 làng Quan họ thực hành

Thứ Sáu, 18/10/2019, 15:07 [GMT+7]

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã ký, ban hành Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc công nhận làng Quan họ thực hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đợt 1 năm 2019.

Dân ca quan họ Bắc Ninh.
Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Trong đợt này, Bắc Ninh có tổng số 150 làng, khu phố được công nhận làng Quan họ thực hành, bao gồm: Huyện Lương Tài có 32 làng; huyện Yên Phong có 28 làng; huyện Gia Bình có 27 làng; huyện Quế Võ có 18 làng; huyện Tiên Du có 10 làng; huyện Thuận Thành có 6 làng, khu phố; thị xã Từ Sơn có 9 làng, khu phố và thành phố Bắc Ninh có 20 làng, khu phố.

Tiêu chuẩn được Bắc Ninh đề ra để công nhận làng Quan họ thực hành là phải có tổ chức sinh hoạt ca hát Dân ca Quan họ, trong đó có Câu lạc bộ Quan họ, Đội văn nghệ hoạt động định kỳ, thường xuyên, ít nhất 2 thế hệ tham gia sinh hoạt trong tổ chức, có hoạt động truyền dạy và tổ chức giao lưu Dân ca Quan họ.

THẢO VI

 

;
.
.
.
.