6 vấn đề đang làm người dân bất an - Nông Thôn Việt

6 vấn đề đang làm người dân bất an

Thứ Sáu, 09/06/2017, 11:27 [GMT+7]

Thảo luận tại nghị trường quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội sáng 9-6, Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong đã làm nóng nghị trường, khi thẳng thắn nêu 6 vấn đề làm người dân bất an.

Thứ nhất, vấn đề Chính phủ hành động, kiến tạo và liêm chính. Chức năng của Chính phủ đúng là kiến tạo", nhưng còn hành động - liêm chính thì cần phải mở rộng ra cả hệ thống chính trị chứ không riêng gì cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

Thứ hai, tham nhũng và lãng phí quá lớn và chưa được chặn đứng là vấn nạn đưa quốc gia đến bờ vực của sa sút lòng tin. Tiền người dân chắt chiu gom góp trong mồ hôi, nước mắt nhưng tham nhũng nhiều, lãng phí lớn là dấu hiệu hết sức báo động.

dai-bieu-quoc-hoi-neu-6-bat-an-cua-nguoi-viet

Đại biểu Đặng Thuần Phong. Ảnh: Võ Hải

 

Thứ ba, xuất hiện dấu hiệu mất cân đối ngân sách, tính ổn định bền vững của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm. Đặc biệt là nặng về đầu tư công trong khi hiệu quả đầu tư thấp, nợ công còn cao. Theo chỉ số nợ công thì hiện mỗi người dân Việt Nam có thể gánh 1.000 USD và xu hướng còn tăng trong những năm tới.

Từ đó, làm áp lực trả nợ quá lớn, chi đầu tư phát triển chưa cân bằng, chi thường xuyên gần 70%, mức bội chi gấp ba lần tăng trưởng, nghĩa là làm 1 đồng chi tiêu đến 3 đồng. 

Thứ tư tình trạng "thương mại hoá các quan hệ xã hội" và nạn chạy. Đó là đồng tiền đã chi phối nhiều hoạt động và làm suy thoái tính công tâm, có lúc dẫn dắt cả chính.

Ông Phong dẫn chứng: Trong bụng mẹ thì chạy chỗ sinh đẻ; đi học phổ thông, đại học thì chạy trường, chạy lớp, chạy điểm; tuyển dụng thì chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển; vi phạm pháp luật thì chạy truy tố, chạy án, thậm chí chạy khỏi tổ quốc, đến nơi Việt Nam chưa ký kết hiệp định dẫn độ để an thân.

Thứ năm, người dân Việt Nam hiện không thể an tâm khi nhiều nơi rừng đã hết, có chỗ biển gặp sự cố môi trường nặng nề, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau dần cạn kiệt. Đất ở, đất sản xuất cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số không có, trong khi đất nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn phát canh thu tô.

Đừng vì những lợi ích tức thời mà buông bỏ tương lai dân tộc. Tiền có thể nhiều đến đâu cũng không mua lại được môi trường tươi đẹp đã mất.

Thứ sáu, sự vô cảm trong cuộc sống, ăn cơm thì sợ an toàn vệ sinh thực phẩm, bước ra đường thì sợ an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình không dám can thiệp. Mỗi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức mang tính phổ biến.

;
.
.
.
.