Kết nối, 'mắt xích' không thể thiếu - Nông Thôn Việt

Kết nối, 'mắt xích' không thể thiếu

Thứ Bảy, 07/09/2019, 08:40 [GMT+7]

Ngày 01/02/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 101/QĐ-BNV, cho phép thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ngày 24/04/2013, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam
Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

Giữ nhiệm vụ Chủ tịch trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng hội, điều làm tôi vui mừng nhất chính là sự đồng thuận cao trong nội bộ BCH, cũng như giữa các thành viên trong Tổng hội. Sự đồng thuận đó như tiếp thêm sức, giúp Tổng hội hoàn thành tốt nhất có thể vai trò, trách nhiệm của mình.

Sau hơn 5 năm hoạt động, thành viên của Tổng hội đã tăng từ con số 67 lên 222. Con số ấy mang nhiều ý nghĩa, trong đó bao gồm minh chứng rằng Tổng hội đã làm tốt vai trò kết nối của một tổ chức xã hội nghề nghiệp với các tổ chức xã hội khác, với các doanh nghiệp, các nhà nông…

Sự kết nối đó không chỉ có tầm ảnh hưởng trong nước mà còn vươn ra các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác của quốc tế, đặc biệt như tổ chức Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Đông Á – Asean. Thông qua “mắt xích” này, Tổng hội đã kêu gọi được sự đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam từ một số quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật… Có những hiệp hội ở một số nước như Hàn Quốc đã có những hoạt động từ thiện hỗ trợ Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Việt Nam.

Như một ghi nhận không thể khác được, năm 2017, Tổng hội đã vinh dự được trao giải thưởng Sáng kiến ASEAN dành cho tổ chức phi chính phủ - NGO về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (The ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Awards).

Tổng hội được trao Giải thưởng Sáng kiến Asean về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo năm 2017.
Tổng hội được trao Giải thưởng Sáng kiến Asean về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo năm 2017.

Trước thềm nhiệm kỳ mới, tôi cho rằng trách nhiệm lớn nhất của Tổng hội vẫn là phải tập trung, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối giữa thành viên Tổng hội với hoạt động của các doanh nghiệp khác ngoài Tổng hội, với các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác – kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp và ngoài nông nghiệp nhưng hướng đến phục vụ nông nghiệp nông thôn. Và sự kết nối ấy phải hướng vào thực hiện các quyết sách của Chính phủ trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tháo gỡ những khó khăn của nền nông nghiệp Việt Nam để có thể tiến đến một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Có kết nối tốt, Tổng hội sẽ có thể chung tay, góp sức nhiều hơn với các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác để xây dựng nông thôn mới, kêu gọi được các doanh nghiệp hướng tới đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nông dân nhằm giải quyết vấn đề “ly nông bất ly hương”.

Có kết nối tốt, Tổng hội sẽ là “mắt xích” không thể thiếu trong việc tiếp cận thông tin và hỗ trợ thông tin giữa các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên ngành, các doanh nghiệp cũng như người dân các địa phương. Chính là do không đủ thông tin, không hiểu rõ thông tin mà thời gian qua chúng ta lâm vào tình trạng “cũ người mới ta”, trở thành bãi rác cho công nghệ thừa, lạc hậu của nước khác.

Không chỉ thiết lập chặt chẽ các mối liên kết trong nước mà vai trò kết nối của Tổng hội còn phải vươn ra nước ngoài, càng xa, rộng càng tốt, để có thể hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương, tăng khả năng sản xuất, làm giàu cho quê hương xứ sở.

Kết nối là trách nhiệm khó khăn nhưng vô cùng quan trọng mà một tổ chức xã hội nghề nghiệp đa ngành như Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải làm được, vì niềm tin và kỳ vọng về một nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

HỒ XUÂN HÙNG

Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

;
.
.
.
.