Bác Hồ suốt đời gắn bó với nhân dân - Nông Thôn Việt

Bác Hồ suốt đời gắn bó với nhân dân

Thứ Sáu, 08/05/2020, 14:12 [GMT+7]

Năm 2020, nhân dân ta kỷ niệm lần thứ 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa kiệt xuất của nhân loại.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người dân tại Pắc Bó,  tỉnh Cao Bằng vào năm 1961.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với người dân tại Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng vào năm 1961.

Từ một thầy giáo nghèo đến khi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, của đất nước, lúc nào Bác Hồ cũng gắn bó mật thiết với nhân dân. Suốt 30 năm bôn ba ở nước ngoài (1911-1941), Bác đi khắp các châu lục, vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân. Hiếm có một nhà trí thức lớn nào vừa lao động trí óc, vừa lao động chân tay nhiều nghề, thành thạo nhiều công việc và gắn bó với các tầng lớp cần lao như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đốt lò, phụ bếp, làm thợ bánh mỳ, quét tuyết cho đến tăng gia sản xuất, tát nước chống hạn cùng bà con nông dân… Bác đều từng trải như một người công nhân, nông dân thực thụ. Gắn bó với nhân dân, thấu hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nên suốt đời Bác luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân lao động lần đầu tiên làm chủ đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân đi vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với muôn vàn khó khăn. Giữa bối cảnh dân còn đói rét và thất học trong lúc bọn thực dân chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, Bác đã đặt ra ba nhiệm vụ lớn lao cho toàn Đảng, toàn dân là chống giặc đói, chống giặc dốt, chống giặc ngoại xâm. Bác nói rõ: “Chống giặc đói để đem lại đời sống ấm no cho nhân dân và như thế phải tăng gia sản xuất. Chống giặc dốt là nhanh chóng nâng cao trình độ hiểu biết cho nhân dân và như thế phải mở mang giáo dục. Chống giặc ngoại xâm bởi nhân dân ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Trong thư gửi Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng đăng trên Báo Cứu quốc, số ra ngày 17/10/1945 Bác Hồ nêu rõ: “Nếu nước nhà độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

Sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Bác Hồ trở thành Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong dịp tiếp các nhà báo nước ngoài, Bác đã nói rõ với họ: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ý kiến của Bác được công bố trên Báo Cứu quốc ngày 21/01/1946 đã trở thành ý chí, hành động của cả dân tộc Việt Nam để phấn đấu đạt được các mục tiêu cao cả đó.

Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo. Gần đến giao thừa năm Canh Tý (1960), Bác đến thăm gia đình chị Tín đúng lúc chị phải đi gánh nước thuê đổi gạo để ngày mồng một Tết có cơm ăn cho 4 đứa con của mình. Quá bất ngờ được gặp Bác, chị Tín xúc động để rơi cả đôi thùng gánh nước xuống đất, run run cầm lấy bàn tay của Bác. Chị nói là không ngờ lại được Bác đến thăm và òa khóc nức nở, Bác an ủi chị: “Bác không đến thăm những gia đình như cô thì thăm ai...”. Bác đã vào nhà thăm hỏi khá lâu 5 mẹ con chị Tín. Nhà chị là một cái chái nhỏ như một túp lều. Chồng chị là công nhân khuân vác ở bến Phà Đen, đã mất mấy năm rồi, còn chị thì không có việc làm ổn định. Bác thấy trên chiếc bàn gỗ mục chỉ có một nải chuối xanh và một gói kẹo. Đêm ấy, khi Bác về đến nhà, nhiều người đang chờ Bác để chúc mừng năm mới đã rất băn khoăn vì thấy Bác không vui. Bác kể lại hoàn cảnh gia đình chị Tín cho mọi người nghe. Cuối câu chuyện Bác nói: “Ta có chính quyền trong tay nhưng chính quyền đó chưa thực sự là do dân, vì dân. Một số lãnh đạo địa phương còn quan liêu và nặng về hình thức. Họ không chịu đi sâu, đi sát quần chúng nên phục vụ quần chúng chưa tốt. Nếu chúng ta chỉ nghe báo cáo của họ thì sẽ không bao giờ nắm được chính xác tình hình để có chủ trương, nghị quyết đúng đắn. Đảng quan liêu, chính quyền quan liêu thực sự là một nguy cơ đối với đất nước chúng ta”.

Mặc dù rất bận rộn với công việc nhưng Bác vẫn dành thời gian đến thăm hỏi động viên nhiều gia đình thương binh, liệt sỹ, các đồng chí lão thành cách mạng, thăm công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sỹ và nhiều nông trường, hợp tác xã, đơn vị bộ đội, công an, các công trường, xí nghiệp… Bác đánh giá sâu sắc vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Ngày 15/10/1949, trong bài báo “Dân vận”, Bác căn dặn rất rõ: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành. Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc khuyến khích dân. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”. Bác còn chỉ rõ: “Việc gì đúng với nguyện vọng của nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh”.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của mình, Bác vẫn quan tâm căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Sự gắn bó của Bác Hồ với nhân dân và tình cảm của Bác đã thấm sâu vào máu thịt mỗi người dân Việt Nam, nên khi sinh thời nhân dân đã thành kính nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bác Hồ của chúng ta.

Gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là tư tưởng chỉ đạo và hành động nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, Bác Hồ và Đảng ta đã dựa vào nhân dân, phát huy cao độ lòng yêu nước, sức mạnh toàn dân tộc để làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954, làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và tiến hành sự nghiệp đổi mới hơn 30 năm qua đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới phải gồng mình chống dịch, thiệt hại về người và vật chất rất nghiêm trọng. Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, phát động được các tầng lớp nhân dân tham gia nên đã bảo vệ tốt nhất tính mạng cho nhân dân, được nhân dân ghi nhận, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đó là bài học vô giá, khi Đảng tin cậy nhân dân, sống giữa lòng nhân dân, thực sự là con nòi của nhân dân lao động, dựa vào nhân dân thì Đảng tìm thấy sức mạnh vô địch của mình và không có khó khăn nào không vượt qua.

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân đang làm hết sức mình để phòng, chống dịch bệnh và phát triển sản xuất, đồng thời tiến hành thực hiện chỉ thị số 35 CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đại hội các cấp đạt kết quả tốt nhất, cấp ủy Đảng phải chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi, dân chủ thực chất trong xây dựng báo cáo chính trị, đặc biệt là phương án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, tính khả thi của Văn kiện. Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ nói chung và lựa chọn cấp ủy sắp tới cần có phương pháp, cách làm dân chủ theo hướng dẫn của Trung ương để lấy được ý kiến đóng góp của người dân. Phải thực sự xem việc tuyển chọn cán bộ cũng là trách nhiệm của nhân dân và nếu được nhân dân tham gia giám sát thì chất lượng sẽ tốt hơn.

Tin tưởng đất nước Việt Nam sẽ cất cánh, hùng cường hướng đến năm 2030, năm 2045… vì Đảng ta tiếp tục dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết to lớn của nhân dân, phát huy tấm gương ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời gắn bó với nhân dân.

NGUYỄN THẾ TRUNG - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

;
.
.
.
.