Tạp chí Nông thôn Việt ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và tham gia thành lập Quỹ biến đổi khí hậu Việt Nam - Nông Thôn Việt

Tạp chí Nông thôn Việt ký kết hợp tác với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp và tham gia thành lập Quỹ biến đổi khí hậu Việt Nam

Thứ Sáu, 08/05/2020, 18:03 [GMT+7]

Chiều nay, (08/05), tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tạp chí Nông thôn Việt và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT).

 

Tạp chí Nông thôn Việt và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác.
Tạp chí Nông thôn Việt và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Tạp chí Nông thôn Việt và Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp sẽ cùng phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm, hội chợ, hội thảo, hội nghị chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở trong nước và quốc tế. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông giới thiệu về các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ; các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; các sản phẩm nông sản và doanh nghiệp.

Trong chiều cùng ngày, Tạp chí Nông thôn Việt cũng đã ký Thỏa thuận hợp tác với Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) để thành lập Quỹ biến đổi khí hậu. Quỹ này sẽ được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tác không vì lợi nhuận nhằm hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng công nghệ, mô hình kinh doanh mới sáng tạo giúp biến thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội kinh doanh, từ đó tạo sinh kế, việc làm và giảm thiểu các tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh đó, Quỹ biến đổi khí hậu Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ các chương trình, dự án giúp ích cho cộng đồng, xã hội và mang lại lợi ích cho người dân. 

Tạp chí Nông thôn Việt và Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) ký kết Thỏa thuận hợp tác.
Tạp chí Nông thôn Việt và Ban Quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Cụ thể các hoạt động chính của Quỹ bao gồm: Huy động sự đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và của cộng đồng xã hội để tài trợ cho các ý tưởng công nghệ, mô hình kinh doanh đổi mới ứng phó với biến đối khí hậu; Tổ chức ươm tạo cho các ý tưởng và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo thành sản phẩm kinh doanh cụ thể; Tài trợ cho các dự án, sản phẩm công nghệ có tính khả thi cao nhằm hiện thực hóa các ý tưởng và mô hình kinh doanh; Kết nối các dự án, sản phẩm công nghệ khả thi với các doanh nghiệp có nhu cầu; Tài trợ cho các chương trình, dự án nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, khuyến khích phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng bền vững. 

THÙY DUNG

;
.
.
.
.