Vẫn còn cụm công nghiệp hoạt động nhưng chưa hoàn thành khu xử lý nước thải tập trung - Nông Thôn Việt

Vẫn còn cụm công nghiệp hoạt động nhưng chưa hoàn thành khu xử lý nước thải tập trung

Thứ Sáu, 08/01/2021, 08:59 [GMT+7]

Hiện nay việc xây dựng hố ga thu gom nước thải đặt ngoài tường rào của doanh nghiệp thứ cấp và khu xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An đã được triển khai đến từng cụm công nghiệp và cơ bản hoàn thành.

 

Cụm công nghiệp Hoàng Gia vẫn chưa vận hành khu xử lý nước thải tập trung.
Cụm công nghiệp Hoàng Gia vẫn chưa vận hành khu xử lý nước thải tập trung.

Theo UBND tỉnh, riêng CCN Đức Hòa Hạ và CCN Đức Hòa Đông đang được triển khai thi công chỉnh trang hạ tầng. Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư hạ tầng sẽ triển khai thực hiện việc xây dựng dựng hố ga thu gom nước đặt ngoài tường rào của từng doanh nghiệp thứ cấp trong cụm và xây dựng hố ga giám sát nước thải đặt ngoài tường rào của khu xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp. 

Đối với CCN Hoàng Gia, sau nhiều năm vẫn chưa thực hiện xong khu xử lý nước thải tập trung. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết hồ sơ về việc lập thủ tục cho 3 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Hoàng Gia Long An.

Số tiền thu được từ việc cho 3 nhà đầu tư thứ cấp thuê lại quyền sử dụng đất sẽ được công ty sử dụng vào việc hoàn thành kết cấu hạ tầng CCN Hoàng Gia. Đặc biệt là hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải và đưa hệ thống xử lý nước thải tập trung vào vận hành chính thức.

Trong thời gian hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Hoàng Gia chưa đưa vào vận hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Đức Hòa yêu cầu các doanh nghiệp thứ cấp trong CCN phải xây dựng kế hoạch cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các đơn vị nhằm đảm bảo nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn xả thải (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A hoặc QCVN 14:2008/BTNMT, cột A).

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND huyện Đức Hòa tiến hành giám sát và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý và xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp.

Theo LÊ ĐỨC (baolongan.vn)

;
.
.
.
.