, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 26/02/2023, 15:00

Cao Bằng: Năm 2023 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 4%

K.X
(baocaobang.vn)
Bằng nhiều chính sách thiết thực, nhất là thực hiện hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hết năm 2022, toàn tỉnh Cao Bằng giảm 5.179 hộ nghèo (tương đương giảm 4,13%), đạt 103% kế hoạch.
Từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội, nhân dân xã Bế Văn Đàn (Quảng Hòa) đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò.

Theo đó có 10.575 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp 377.599 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho 55.899 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Trong nông nghiệp, thực hiện 4 dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; 39 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Hết năm 2022, toàn tỉnh còn 37.409 hộ nghèo, chiếm 28,94%; 19.084 hộ cận nghèo, chiếm 14,76%.

Năm 2023, tỉnh Cao Bằng tiếp sử dụng hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, như: giáo dục, đào tạo nghề, y tế, nhà ở, nước sạch, tín dụng ưu đãi; ban hành một số chính sách đặc thù khuyến khích các hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4%/năm.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

iPhone 13 có còn đáng mua ở thời điểm hiện tại hay không? Người dùng có thể cân nhắc nó với iPhone 14 và xem liệu mọi thứ có thay đổi trong vài tháng qua hay không.
Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất