, //, :: GTM+7
Video
Radio
Emagazine
Infographic
Phóng sự ảnh
Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng ĐBSCL...
Nổi bật
Được quan tâm

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất