, //, :: GTM+7
Thời luận tam nông

Cải cách để phát huy nguồn lực đất đai

TS NGUYỄN SĨ DŨNG -
16/06/2022
Vẫn cần có những cải cách sâu rộng hơn nữa để đất đai có thể mang đến sự giàu có và thịnh vượng cho chúng ta. Vậy đâu là định hướng quan trọng cho những cải cách này?

Suy ngẫm về đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030

TÔ VĂN TRƯỜNG -
15/06/2022
Làm nông nghiệp thời 4.0 phải theo chuỗi giá trị và sản xuất xanh.

Vị thế nông nghiệp Việt

CHÍ KIÊN -
06/06/2022
Nông nghiệp Việt Nam đang đi những bước vững chắc, thể hiện rõ vai trò là “bệ đỡ” của nền kinh tế và an ninh lương thực; nông sản Việt đã khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới.

Nông nghiệp 4.0 trước bẫy "4 không"

MINH PHÚC - QUANG NHẬT -
30/05/2022
Chúng ta hướng tới công nghệ 4.0, nhưng không khéo nông nghiệp Việt Nam rơi vào bẫy "4 không": không có nguồn lực, lao động trẻ có trình độ, công nghệ mới, thông tin thật.
Được quan tâm
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất