, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 28/07/2022, 08:29

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng từ kết quả thi tốt nghiệp THPT

Diệu Thu
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của ĐHQGHN (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).

Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên), các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng theo ngành/nhóm ngành đào tạo (tối thiểu bằng điểm ngưỡng do Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định); báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội điểm ngưỡng của đơn vị trước ngày 31/7.

Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu các trường trực thuộc công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhập dữ liệu vào trang nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất