, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 29/09/2023, 14:00

Nông thôn Long An thay áo mới

ĐẶNG THÙY
Sở NN&PTNT tỉnh Long An vừa ban hành kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.
Đường hoa tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Theo đó, kết thúc giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã có 94 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 58,38% số xã toàn tỉnh), 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; số tiêu chí xã NTM đạt bình quân 17,2 tiêu chí/xã.

Huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Tân Trụ và thị xã Kiến Tường đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM và đang lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020; số tiêu chí huyện NTM đạt bình quân 4,62 tiêu chí/huyện.

Xây dựng NTM của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các công trình cầu giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Long An phấn đấu đến cuối năm 2025 có 10 huyện/thị xã, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chiếm 66,6% số huyện/thị xã, thành phố; trong đó, có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 huyện chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 142 xã đạt chuẩn NTM (lũy kế), chiếm 88,2% số xã toàn tỉnh; trong đó, có 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 40,1% số xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 19,3% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 171.845,785 tỉ đồng, gồm: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là 1.101,285 tỉ đồng, chiếm 0,64% (vốn đầu tư phát triển là 870,790 tỉ đồng, vốn sự nghiệp 230,495 tỉ đồng); vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp là 960 tỉ đồng, chiếm 0,56% (nguồn xổ số kiến thiết); vốn lồng ghép các chương trình, dự án là 6.345 tỉ đồng, chiếm 3,69%.

Ngoài ra, vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khá là 103 tỉ đồng, chiếm 0,06%; vốn huy động cộng đồng dân cư là 1.336,5 tỉ đồng, chiếm 0,78%; vốn tín dụng là 162.000 tỉ đồng, chiếm 94,27%.

Khánh thành Trường THPT Thiên Hộ Dương tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Tính đến cuối quý II/2023, toàn tỉnh đã có 121/161 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 75,2% số xã toàn tỉnh), đạt 85,2% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Ngoài ra, có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 52,6% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Về cấp huyện, đã có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (gồm: Châu Thành, huyện Tân Trụ, Tân An và thị xã Kiến Tường), đạt 40% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất