, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 26/02/2021, 09:04

Đồng ý cho một số địa phương được mua vaccine theo phương thức xã hội hóa

Theo VƯƠNG TRẦN (laodong.vn)

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của một số địa phương (như Hà Nội, Hải Phòng…) về việc mua vaccine theo phương thức xã hội hóa như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Y tế hướng dẫn kịp thời, cụ thể.