, //, :: GTM+7

Hà Tĩnh ưu tiên nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

THẢO VI
Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Tĩnh, đến nay, Hà Tĩnh đã có 179/181 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 98,9%; 58 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, đạt 32,4% và 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 6,6%. 8/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn - hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Ba huyện là Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ đã phê duyệt Đề án và kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, hiện nay các địa phương đang tập trung thực hiện các nội dung củng cố các tiêu chí. Nghi Xuân đang phấn đấu xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong 10 tiêu chí cấp tỉnh về xây dựng tỉnh Nông thôn mới, đến nay, Hà Tĩnh đã đạt 2 tiêu chí là Quy hoạch và An ninh trật tự xã hội; 5 tiêu chí đạt từ 60 đến 80% bao gồm: Giáo dục và y tế; Chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình nông thôn mới; Môi trường và cảnh quan nông thôn; Việc làm - thu nhập - hộ nghèo; Dịch vụ hành chính công và 3 tiêu chí đạt dưới 50% là Cơ sở hạ tầng kết nối và thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển kinh tế nông thôn; Văn hóa.

Về Chương trình OCOP, các huyện, thành phố đã tổ chức đánh giá phân hạng theo Quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ với 50 sản phẩm đưa vào đánh giá và có 43 sản phẩm đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Lũy kế đến nay, Hà Tĩnh có 243 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Diện mạo nông thôn ở Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới.

Mới đây, tại buổi làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Mặc dù trong thời gian qua tổ chức có nhiều xáo trộn, chưa được kiện toàn nhưng đơn vị vẫn đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 Hà Tĩnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tập trung cao để sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới. Do đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phải có tính toán, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trong quản lý, điều hành thực hiện chương trình nông thôn mới, thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Cụ thể, phấn đấu trong năm 2023, Hà Tĩnh có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 6 tháng đầu năm 2024, 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn - hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết tỉnh đang xem xét kiện toàn theo hướng để bộ máy văn phòng điều phối Nông thôn mới các cấp hoạt động có hiệu quả, phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của Hà Tĩnh. Đề nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh lựa chọn cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm huyết để đưa phong trào Nông thôn mới của Hà Tĩnh ngày càng hiệu quả.

Widget "Chân trang - Nông thôn mới"

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1
Nổi bật
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất