, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 27/11/2023, 10:15

Hải Dương đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

THẢO VI
Tỉnh Hải Dương đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 từ 80% số xã đạt chuẩn xuống còn 60%.
Mô hình trồng hành, tỏi ở Kinh Môn (Hải Dương).

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Hải Dương có 3 huyện về đích Nông thôn mới nâng cao, tỷ lệ xã về đích Nông thôn mới nâng cao đạt 80%, Nông thôn mới kiểu mẫu 20,2%.

Mục tiêu về số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao gấp đôi so với mục tiêu cả nước. Trong khi đó, tỉnh không được hỗ trợ trực tiếp từ nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương bố trí thực hiện chương trình còn hạn chế. Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều tiêu chí khó thực hiện…

Vì vậy, Hải Dương đề nghị giảm còn 60% số xã hoàn thành xây dựng Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Dự kiến đến hết năm 2023, tỉnh có 53 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, chiếm 30%; 9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, chiếm 5% tổng số xã trên địa bàn.

Widget "Chân trang - Nông thôn mới"

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất