, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 04/10/2021, 10:00

Huyện Văn Giang (Hưng Yên) hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

MAI NGOAN
(TTXVN)
Đến nay, Văn Giang là huyện duy nhất ở tỉnh Hưng Yên có 100% số xã ở đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Một góc Làng hoa Mễ Sở, huyện Văn Giang với đường nội đồng được cứng hóa. Ảnh tư liệu: Danh Lam/TTXVN

Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tập trung ở các thôn của các xã Mễ Sở (4 thôn), Thắng Lợi (4 thôn), Phụng Công và Long Hưng mỗi xã có 1 thôn. Cả 4 xã này cũng đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2021, 6 xã còn lại cũng phấn đấu mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Để đạt kết quả trên, huyện Văn Giang chỉ đạo các xã đẩy mạnh xử lý đất dôi dư, quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thực hiện hiệu quả các tiêu chí về: môi trường, giao thông, hạ tầng... đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để việc xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, có trọng điểm.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Giang đã huy động được tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 1.700 tỷ đồng. Theo đó, huyện chỉ đạo các xã tập trung quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới, gắn với quá trình đô thị hóa; tăng cường các hình thức xã hội hóa để thực hiện hiệu quả các tiêu chí về môi trường, giao thông, hạ tầng...
Tại các xã như: Mễ Sở, Tân Tiến, Thắng Lợi, Long Hưng ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện để người dân phát triển các hoạt động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Điển hình là Mễ Sở không chỉ là xã nông thôn mới nâng cao tốp đầu của tỉnh mà còn là địa phương có những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên được công nhận ở tỉnh Hưng Yên. Hiện một số tiêu chí nổi bật trong xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu ở Mễ Sở vượt yêu cầu đặt ra như: thu nhập, nhà ở dân cư, điện, giao thông...
Ông Nguyễn Quốc Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang cho biết, huyện đang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời, đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, Văn Giang đã ban hành nhiều giải pháp cụ thể để từng xã, từng thôn thực hiện các tiêu chí một cách hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương; trong đó, coi trọng các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự, thu nhập, hộ nghèo... Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những khó khăn ở cơ sở.
Từ nay đến năm 2023, Văn Giang phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, mỗi xã có từ 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở lên. Huyện đang triển khai chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác, đưa kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ. Huyện cũng đặt mục tiêu, xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống người dân; xây dựng kết cậu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa.

Widget 'Chân trang - Nông thôn mới'

Tags

Bình luận

Xem nhiều

Nổi bật

Đang lên hương, nhưng nhỡ nếu bỗng lúc nào đó đảo lộn, rơi giá, “xuống chó” thì sẽ xem sầu riêng là loại cây trồng “vui lạ”, vui “kỳ kỳ”, với xứ sở này.
Được quan tâm


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất