, //, :: GTM+7
 

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất

Hiện hành, mức phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) cụ thể như sau:

Nguồn: SSGP