, //, :: GTM+7
 

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định rõ nguyên tắc, dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thiết kế: Dương Tuấn.

Nguồn: baochinhphu.vn